Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 21:36

Για το μιλιταρισμό- Επιχείρηση Αλληλεγγύη (Operation Solidarity)

Για το μιλιταρισμό- Επιχείρηση Αλληλεγγύη (Operation Solidarity)

Операція Солідарність Operation Solidarity

Μιλιταρισμός. Μπορεί κανείς να ακούσει αυτή τη λέξη σχεδόν σε κάθε συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πολλοί στην Ευρώπη σήμερα, ενώ καταδικάζουν την επιθετικότητα του Πούτιν, δεν είναι διατεθειμένοι να προμηθεύσουν το κίνημα της ουκρανικής αντίστασης ούτε καν με προστατευτικό εξοπλισμό, πόσο μάλλον με όπλα, γιατί αυτό θα ήταν "μιλιταρισμός". Χωρίς αμφιβολία, ο πόλεμος οδηγεί σε αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών, οι προμήθειες όπλων δεν ελέγχονται πάντα και, γενικά, τα όπλα έχουν πάντα να κάνουν με τον θάνατο. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Αλλά είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν ήταν ο ουκρανικός λαός που επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Τα όπλα και ο στρατιωτικός εξοπλισμός χρειάζονται μόνο για να προστατευτούμε από το αυταρχικό καθεστώς που σήμερα ισοπεδώνει πόλεις και σκοτώνει τους κατοίκους τους. Η έλλειψη όπλων δεν θα σταματήσει τον πόλεμο, αλλά θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερες απώλειες αμάχων, απαγωγές και βασανιστήρια στα κατεχόμενα εδάφη, ανθρωπιστική καταστροφή και περισσότερα κύματα προσφύγων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι αυξανόμενες εντάσεις σε όλο τον κόσμο αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο κόσμος χρειάζεται πραγματικά ένα νέο αντιπολεμικό κίνημα που θα αναγκάσει όλους τους εμπλεκόμενους να εγκαταλείψουν τα επιθετικά όπλα και τα πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ένα τέτοιο κίνημα θα μπορούσε να είναι εφικτό μόνο αν η Ουκρανία κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Η νίκη του επιτιθέμενου θα έδειχνε σε όλους ότι, σύμφωνα με τους σημερινούς αμφίβολους κανόνες του παιχνιδιού, επαρκείς στρατιωτικοί πόροι και πυρηνικά όπλα αρκούν για να νικήσουν, και θα μας γύριζε πίσω στις παλιές καλές μέρες της κούρσας των εξοπλισμών. Η παρουσία ενός επιτιθέμενου κράτους, ενός κράτους που έχει επιτύχει τους στόχους του με στρατιωτικά μέσα, θα οδηγήσει σε ακόμη πιο σημαντική επέκταση των στρατιωτικών προϋπολογισμών, σε αυξημένη συγκέντρωση όπλων στα σύνορα της Ρωσίας και της Ευρώπης και σε μια συνεχή απειλή παγκόσμιας καταστροφής σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα αντιπολεμικό κίνημα..

Militarism. One can hear this word in almost every discussion about the war in Ukraine. Many in Europe today, while condemning Putin's aggression, aren’t prepared to supply the Ukrainian resistance movement even with protective equipment, let alone arms, because this would be "militarism". Without a doubt, war leads to an increase in military budgets, arms supplies are not always controlled, and, in general, weapons are always about death. It’s hard to disagree with this. But it is important to clarify that it wasn't the Ukrainian people who chose this path. Weapons and military equipment are needed only to protect ourselves from the authoritarian regime which today razes cities to the ground and kills their inhabitants. The lack of weapons will not stop the war, but will only lead to more civilian casualties, kidnappings and torture in the occupied territories, a humanitarian catastrophe, and more waves of refugees.

The war in Ukraine, and rising tensions around the world, vividly demonstrate that the world really needs a new anti-war movement which would force all players to give up offensive weapons and nuclear arms. However, such a movement would be feasible only if Ukraine wins this war. The aggressor’s victory would l show everyone that, under the current dubious rules of the game, sufficient military resources and nuclear weapons are enough to win, and take us right back to the good old days of the arms race. The presence of an aggressor state, one that has achieved its goals through military means, will lead to an even more significant expansion of military budgets, an increased concentration of weapons at the borders of Russia and Europe, and a constant threat of world destruction in a nuclear war. This cannot be acceptable for any anti-war movement.

Мілітаризм. Це слово доводиться чути мало не під час кожної дискусії про війну в Україні. Багато хто в Європі сьогодні хоч і засуджують путінську агресію, але не готові підтримати український рух опору навіть захисним спорядженням, не кажучи вже про поставки зброї, адже це “мілітаризм”. І дійсно, війна призводить до збільшення військових бюджетів, не завжди контрольовані поставки зброї, та й взагалі, зброя - це завжди про смерть. З цим важко не погодитись. Але є важливе уточнення. Не український народ обрав цей шлях. Зброя та військове спорядження потрібні виключно для того, аби захиститися від авторитарного режиму, який сьогодні зрівнює з землею міста та вбиває їх мешканців. А відсутність зброї не зупинить війну, а призведе лише до більшої кількості жертв серед цивільних, викрадень та катувань на окупованих територіях, гуманітарної катастрофи і нових хвиль біженців.

Війна в Україні та зростання напруження по всьому світу промовисто демонструє - світу дійсно потрібен новий антивоєнний рух, що змусив би всіх гравців відмовитися від наступальної зброї та ядерного арсеналу. Проте такий рух матиме хоч якісь перспективи виключно у разі перемоги України у цій війні. Перемога агресора покаже всім, що достатня кількість воєнних ресурсів і ядерна зброя дозволяє начхати на хай і вкрай сумнівні, але правила гри, та поверне нас в старі добрі часи гонки озброєнь. Наявність держави-агресора, яка успішно досягла своїх цілей військовим шляхом, призведе до ще більшого роздуття військових бюджетів, концентрації зброї на кордонах Росії і Європи та перманентної загрози знищення світу у ядерній війні. Наврядчицеприйнятнийрезультатдляантимілітарногоруху.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 22:33

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.