Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 17:29

ΚΕΕΡΦΑ: Τί ψηφίζει σήμερα η Βουλή

Κατηγορία Ειδήσεις

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕΡΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΒΟΥΛΗ

---------------------

Ενάντια στις προπαγανδιστικές διαρροές του Μαξίμου και του ΣΥΡΙΖΑ για το αντι-προσφυγικό νομοσχέδιο.

Με το κατεπείγον νομοσχέδιο, νομοθετούνται: - η πλήρης καταρράκωση του δικαιώματος στο άσυλο, - η δυνατότητα μαζικής απόρριψης αιτήσεων ασύλου ως “απαράδεκτων” (άρθρα 54, 55 και 56 του σ/ν), - η ταχύρρυθμη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου και στους δύο βαθμούς εντός 14 ημερών (άρθρο 60 παρ. 4 του σ/ν), - η "κατ' εξαίρεση" δυνατότητα κράτησης εν όσω διαρκεί η εξέταση του αιτήματος ασύλου (άρθρο 46 του σ/ν), - η διαιώνιση της πολιτικής της κράτησης (άρθρο 16 παρ. 6) και των απελάσεων (άρθρο 14 παρ. 10) για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, - η εν λευκώ εξουσιοδότηση των αρμόδιων Υπουργών για τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων ταυτοποίησης-συγκέντρωσης προσφυγων και μεταναστών (άρθρο 17 του σ/ν).

Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ δεν διευρύνει την προστασία για τους αιτούντες άσυλο, όπως διαρρέουν ΣΥΡΙΖΑ και Μαξίμου. Τουναντίον, σε συνδυασμό με την αλλαγή της νομοθεσίας που μεθοδεύεται ταυτόχρονα από το τουρκικό κράτος τα αμέσως επόμενα 24ωρα, η μαζική διεκπεραίωση και απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και η επιστροφή χιλιάδων προσφύγων από την Ελλάδα στην Τουρκία θα είναι πλέον νομότυπες και σύμφωνες με το “ευρωπαϊκό δίκαιο”.

Κανείς βουλευτής και καμία βουλευτίνα που εξακολουθεί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων δεν πρέπει να ψηφίσει το αντιπροσφυγικό σχέδιο νόμου/μνημόνιο που κατέθεσε η κυβέρνηση.

---------------------

Βασικά σημεία του αντι-προσφυγικού νομοσχεδίου

Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στις 30/3/2016 η κυβέρνηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

Στο πρώτο μέρος του σ/ν:

Στο Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ, καθορίζονται τα σχετικά με την Υπηρεσία ασύλου (πρώτος βαθμός) και την Αρχή προσφυγών (δεύτερος βαθμός αιτήσεων ασύλου). Στα άρθρα 1-3 οριζονται τα σχετικά με την Υπηρεσία ασύλου. Η διεκπεραίωση επιμέρους αρμοδιοτήτων της μπορεί να ανατεθεί σε “φορείς της κοινωνίας των πολιτών” (άρθρο 2 παρ. 7). Στα άρθρα 4-6 ορίζονται τα σχετικά με την Αρχή προσφυγών. Στο άρθρο 7 προβλέπονται Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Πλήθος κρίσιμων ζητημάτων παραπέμπονται σε προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν δυνάμει του ψηφισμένου νόμου.

Στο Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ, καθορίζονται τα σχετικά με την “Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης”, δηλαδή τα γνωστά ως hot-spots (“Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης”) και τις συνδεόμενες με αυτά “Δομές Προσωρινής Υποδοχής” και “Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας”. Στα άρθρα 8-13, προβλέπεται η διοικητική διάρθρωση της Υπηρεσίας και των Δομών.

Στο άρθρο 14, ορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης: με την είσοδο στα “Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης” οι “εισερχόμενοι χωρίς νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα” τελούν σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους για χρονικό διάστημα που μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τις 25 μέρες από την είσοδό τους στο Κέντρο, ενώ μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλο hot-spot “στην ενδοχώρα” αναλόγως διαθεσιμοτήτων. Στο Κέντρο, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο, για το οποίο πλέον προβλέπονται ταχύρρυθμες διαδικασίες εξέτασής του και στους δύο βαθμούς εντός 14 ημερών (βλ. παρακάτω). Μετά την παρέλευση 25 ημερών, οι πολίτες τρίτων χωρών προωθούνται στις “Δομές Προσωρινής Υποδοχής” (όσοι έχουν αιτηθεί άσυλο) και στις “Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας” (όσοι βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης, επανεισδοχής ή αναβολής απομάκρυνσης) που περιγράφονται ως “ανοιχτές”. Συμφωνα με την παράγραφο 10, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, όσοι δεν εμπίπτουν στο καθεστώς του πρόσφυγα παραπέμπονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή για απέλαση, επιστροφή ή επανεισδοχή.

Στο άρθρο 15, ορίζεται το καθεστώς παραμονής στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας: η είσοδος και η έξοδος στις δομές είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση τήρησης του Κανονισμού, ο οποίος θα καταρτιστεί με υπουργική απόφαση.

Στο άρθρο 16, προβλέπονται τα σχετικά με τη φύλαξη και τις εγκαταστάσεις των “Κέντρων” και των “Δομών”. Για τις “δομές” προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης της φύλαξης σε ιδιώτες. Κατ' εξαίρεση (παρ. 6), με υπουργική απόφαση, εντός των “Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης” ιδρύονται και λειτουργούν “Ειδικοί Χώροι Παρανομων Αλλοδαπών ή “ειδικοί χώροι κράτησης” (παραπομπή σε άρθρο 81 ν. 3386/2005 και άρθρο 31 ν. 3907/2011 αντίστοιχα).

Στο άρθρο 17, προβλέπονται Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Πλήθος κρίσιμων ζητημάτων παραπέμπονται σε προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν δυνάμει του ψηφισμένου νόμου.

Στο Γ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ (άρθρα 18-24), προβλέπονται διάφορες τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για άσυλο, υποδοχή, κλπ.

Στο δεύτερο μέρος του σ/ν:

Στα άρθρα 25-32, προβλέπονται σχετικά με τη διοικητική διάρθρωση και τον “εξορθολογισμό”, και ιδίως τη σύσταση “Γενικής Γραμματείας Υποδοχής” και “Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής” στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο τρίτο μέρος του σ/ν:

Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013. Αξίζουν ιδιαίτερη μνεία: - Το άρθρο 46 (άρθρο 26 της Οδηγίας) που προβλέπει την κατ' εξαίρεση κράτηση των αιτούντων άσυλο και τους όρους που τη διέπουν. - Το άρθρο 54 (άρθρο 33 της Οδηγίας) που προβλέπει τη δυνατότητα απόρριψης αιτήσεων ασύλου ως “απαράδεκτων”, αν “ο αιτών απολαμβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου του ή όταν ο αιτών προέρχεται από ασφαλή τρίτη χώρα”. - Το άρθρο 55 (άρθρο 35 της Οδηγίας) που ορίζει την “πρώτη χώρα ασύλου”. - Το άρθρο 56 (άρθρο 38 της Οδηγίας) που ορίζει την “ασφαλή τρίτη χώρα”. - Το άρθρο 57 (άρθρο 36 και 37 της Οδηγίας) που ορίζει την “ασφαλή χώρα καταγωγής”. - Το άρθρο 60 (άρθρο 43 της Οδηγίας) που ορίζει την ταχύρρυθμη διαδικασία αίτησης ασύλου “στα σύνορα”, με την παράγραφο 4 να προβλέπει διεκπεραίωση και των δύο βαθμών εντός 14 ημερών.

Η μη ρητή αναφορά της Τουρκίας ως “ασφαλούς τρίτης χώρας” δεν αποτρέπει τη δυνατότητα απέλασης αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη. Κι αυτό γιατι αφενός η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί “πρώτη χώρα ασύλου”, αφετέρου γίνεται συγχρονισμένη προσπάθεια αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει το άσυλο στην Τουρκία εντός των ημερών, προκειμένου αυτή να πληρεί “τυπικά” τους όρους της “ασφαλούς τρίτης χώρας” (δλδ. “επαρκής προστασία”, “μη επαναπροώθηση”, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η κρίση της Τουρκίας ως “πρώτης χώρας ασύλου” ή ως “ασφαλούς τρίτης χώρας” μπορεί να γίνεται εξατομικευμένα και κατά περίπτωση.

Στο τέταρτο μέρος του σ/ν:

Στα άρθρα 68-71, προβλέπονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και όσων έχουν άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στο πέμπτο μέρος του σ/ν:

Στα άρθρα 72-85, προβλέπονται όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και πολιτικές διευκολύνσεις για τη “διαχείριση των αναγκών λόγω αυξημένων μικτών μεταναστευτικών ροών”, δηλαδή: σύναψη δημόσιων συμβάσεων κατά παρέκκλιση του νόμου (άρθρα 72-74), στελέχωση των υπηρεσιών με αποσπάσεις και προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου-8μηνα (άρθρα 75-77), “κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις” που υποβοηθούν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως απαλλαγή από καταβολή ΦΠΑ (άρθρο 78), δαπάνες για μεταφορικά (άρθρα 79-80).

Στο έκτο μέρος του σ/ν:

Στα άρθρα 81-85, προβλέπονται τα σχετικά με τις αρχές “Συντονισμού” και τη χρηματοδότηση του έργου.

Στο έβδομο μέρος του σ/ν:

Στα άρθρα 86-89, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, κατάργηση άρθρων, έναρξη ισχύος των προβλεπομένων στο σ/ν, με ρητή πρόβλεψη ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 4 (ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου στα σύνορα εντός 14 ημερών και για τους δύο βαθμούς) ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου υπάρχει εδώ:

www.parliament.grparliament.gr

πηγή: facebook

Γράφτηκε από 
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 17:32
Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.