Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 20:14

Το «κόλπο γκρόσο» των εμπόρων της εκπαίδευσης εν μέσω της κρίσης της πανδημίας

Το «κόλπο γκρόσο» των εμπόρων της εκπαίδευσης εν μέσω της κρίσης της πανδημίας,

με την κάλυψη της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης της Κυβέρνησης

Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αχαΐας (ΣΙΕΛ Αχαΐας)

Οι φροντιστηριάρχες αρπάζουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της κοινωνίας με δαπάνες του κράτους

Φροντιστηριάρχες θα εισπράξουν κανονικά τα δίδακτρα από τους γονείς των μαθητών

Αλλά οι φροντιστηριάρχες στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θα καταβάλουν αμοιβές στους εκπαιδευτικούς

Αλλά οι φροντιστηριάρχες στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θα καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τους εκπαιδευτικούς, θα τις καταβάλει το κράτος

Αλλά οι εκπαιδευτικοί θα δουλεύουν αδήλωτα απ’ το σπίτι, με αντίδωρο το επίδομα πείνας των 800 € για δύο μήνες

Κυβέρνηση και εργοδοσία εγκαινιάζουν τη «μαύρη εργασία» της «νέας εποχής» και επιδιώκουν τη συναίνεση των εργαζομένων εξαγοράζοντας συνειδήσεις «δημοσία δαπάνη»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «ευγενής» ανταπόκριση της Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων (ΟΕΦΕ), αλλά και όλων των άλλων επιχειρηματιών/εμπόρων εκπαίδευσης, στο νομοθετικό πλαίσιο έκτακτης ανάγκης (με ΠΝΠ και ΚΥΑ) των Υπουργείων Παιδείας/Εργασίας και συνολικά της κυβέρνησης. Η νομοθεσία αυτή επιτρέπει αντικειμενικά να δοθεί «γη και ύδωρ» στους φροντιστηριάρχες, με θύματα τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τον βαριά φορολογούμενο κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Με βάση όλες τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και ιδιαίτερα την ΚΥΑ (Αριθμ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020), οι φροντιστηριάρχες που διακόπτουν την λειτουργία τους, αναστέλλοντας τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, επωφελούνται με τρόπο που συνιστά σκάνδαλο. Ενώ η κυβέρνηση τους παρέχει μια σειρά από ξεκάθαρα διατυπωμένες διευκολύνσεις (έκπτωση ενοικίου, απαλλαγή από εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα των εργαζομένων το καλοκαίρι, ελεύθερες βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων κ.ά.), την ίδια στιγμή αφήνει εσκεμμένα ασαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους ή μη, απελευθερώνοντας την τηλεργασία για όσες το επιλέξουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μην πληρώνουν αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές, να κάνουν χρήση μαύρης και απλήρωτης εργασίας, να εισπράττουν κανονικά τα δίδακτρα από τους γονείς και τελικά να κερδοσκοπούν σε βάρος του συνόλου της κοινωνίας.

Το εσκεμμένα ασαφές πλαίσιο λειτουργίας ή μη των φροντιστηρίων

Το «κόλπο» σε βάρος των εργαζομένων

Ενώ έχει απαγορευτεί η λειτουργία των φροντιστηρίων (με φυσική παρουσία) «με εντολή δημόσιας αρχής» (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838, ΦΕΚ 783-10/3/20) έχει δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες να αντικαταστήσουν την διδασκαλία με φυσική παρουσία, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με τον εργαζόμενο καθηγητή να υποχρεώνεται να παρέχει τις υπηρεσίες του από το σπίτι του. Η πλειοψηφία των φροντιστηριαρχών αναστέλλει τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι έτσι υπάγονται στην παροχή του «επιδόματος ειδικού σκοπού» (και μόνο μέχρι τέλη Απριλίου) και δεν υποχρεούνται (ΚΥΑ 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) να παρέχουν υπηρεσίες.

Σύμφωνα όμως με τις δεκάδες επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες που δέχονται τα σωματεία μας και τις δημοσιοποιήσαμε τις προηγούμενες μέρες, η απάτη που εφαρμόζουν εκατοντάδες ιδιοκτήτες ΦΜΕ/ΚΞΓ/ΙΕΚ σε όλη την χώρα εδώ και ημέρες, συμπυκνώνεται στις παρακάτω φράσεις: «Θα σε δηλώσω σε αναστολή σύμβασης για να πάρεις το 800άρι και θα κάνεις κανονικά μάθημα εξ αποστάσεως. Μπορεί και να σου δώσω και κάποιο κλάσμα από τις «μαύρες» ώρες που θα κάνεις».

Ακόμα και για τα φροντιστήρια που θα επιλέξουν να παραμείνουν σε λειτουργία με εξ αποστάσεως εκπαίδευση/τηλε-εργασία (ως επιχειρήσεις που πλήττονται), το κράτος έχει εξασφαλίσει μέσω των ΚΥΑ και ΠΝΠ την δυνατότητα των εργοδοτών να προχωρούν σε βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας των καθηγητών (μεταβολή των ωρών διδασκαλίας και του ύψους των αποδοχών σε σχέση με τη σύμβαση που έχει συναφθεί, επιβάρυνση των καθηγητών με το κόστος εξοπλισμού για την τηλε-εργασία, δυσκολότερη – και απλήρωτη – εργασία προετοιμασίας και εξω-διδακτικής απασχόλησης).

Σε συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας και υποχρεωτικής τηλε-εργασίας, η κυβέρνηση δεν παρέχει καμιά δικλείδα ασφαλείας μέσω του νομικού πλαισίου των ΚΥΑ και ΠΝΠ για την προστασία της εργασίας και τον έλεγχο των εργοδοτών για την καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας και την παράνομη κερδοφορία. Αντίθετα, «λύνει τα χέρια» των εργοδοτών να κερδοσκοπήσουν πολλαπλά σε βάρος των εργαζόμενων καθηγητών και της κοινωνίας.

Τα μέχρι τώρα αναπάντητα ερωτήματα προς Υπουργείο και Κυβέρνηση

Τα σωματεία μας έχουν ήδη αποστείλει επιστολές με ερωτήματα στο ΣΕΠΕ και στο Υπ. Εργασίας, όπως ξέρουμε ότι έχουν κάνει και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά οι υπηρεσίες ακόμα σιωπούν, ωσάν να περιμένουν να παγιωθεί πρώτα μια σύγχρονη «εργασιακή ζούγκλα». Για αυτό τον λόγο απευθύνουμε και δημόσια στην κυβέρνηση και στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΦΜΕ, ΚΞΓ, ΙΕΚ, ΚΕΔΒ Ι και ΙΙ, κ.ά.) ανήκουν στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απαγόρευσε την λειτουργία τους η κυβέρνηση και επομένως οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (περίπτωση Α1 της ΚΥΑ Αριθμ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020), ή στις λεγόμενες «επιχειρήσεις που πλήττονται» και άρα είναι στην διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών τους να αναστέλλουν επιλεκτικά τις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων τους ή να προχωρούν σε βλαπτικές μεταβολές των όρων όσων παραμένουν σε ισχύ (περίπτωση Α2 της ΚΥΑ Αριθμ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) ;

Ή μήπως βρίσκονται κάπου ανάμεσα;

Γιατί η πραγματικότητα που ζούμε όλες τις τελευταίες μέρες είναι ότι παρά την κρατική απαγόρευση της λειτουργία των φροντιστηρίων, τους δίνεται η ευκαιρία είτε να «κλείσουν» (μόνο εικονικά), στέλνοντας τους εργαζόμενους σε μαύρη εργασία, οι οποίοι θα βρίσκονται κυριολεκτικά στο έλεος του εργοδότη τους, με αντίδωρο το επίδομα των 800Ε και με κρυφές συμφωνίες με τους γονείς-πελάτες για τα δίδακτρα, είτε να επιλέξουν να κρατήσουν την επιχείρηση «ανοιχτή» εξαιρώντας τους εργαζόμενους από το επίδομα ειδικού σκοπού, υποχρεώνοντας τους όμως ταυτόχρονα και σε μια σειρά από συντριπτικές βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις τους. Γιατί τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας (που εποπτεύει διοικητικά) και Εργασίας/Οικονομίας δεν έχουν παρέμβει με εγκυκλίους ή με έκτακτη νομοθεσία που να ξεκαθαρίζει το τοπίο στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ;

2. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας (και είναι ήδη πολλές) που σταματούν εικονικά και εξαπατούν μαθητές, γονείς και συνολικά την κοινωνία, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους σε μαύρη εργασία ή ακόμα και για αυτές που επιλέγουν να αναστέλλουν επιλεκτικά ατομικές συμβάσεις ή/και να υποχρεώνουν τους συναδέλφους σε βλαπτικές μεταβολές, κυρίως μείωσης ωρών διδασκαλίας, ποιους μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής των παραβάσεων έχει προετοιμάσει και οργανώσει η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία;

3. Από τις 11 Μαρτίου που υποτίθεται ότι απαγορεύτηκε η λειτουργία των φροντιστηρίων, σχεδόν όλοι οι εργοδότες καλούσαν τους συναδέλφους να κάνουν μάθημα από το σπίτι. Οι εργαζόμενοι εξαιτίας της αίσθησης ευθύνης που έχουν για την εκπαίδευση των μαθητών τους, ιδιαίτερα αυτών της Γ’ Λυκείου, ανταποκρίθηκαν άμεσα και μάλιστα σε ένα θολό και αβέβαιο περιβάλλον για τις εργασιακές τους συνθήκες. Αυτή την βδομάδα καλούνται προκειμένου να πάρουν το επίδομα, να επιβεβαιώνουν στο σύστημα “Εργάνη” ότι ανεστάλη η σύμβασή τους από τις 11 Μάρτη, αφού αυτό έχουν ήδη δηλώσει οι περισσότεροι ιδιοκτήτες. Ποιόν μηχανισμό ελέγχου έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να εξασφαλιστούν ο μισθός και τα ένσημα των εργαζομένων για όλη αυτήν την περίοδο (11 Μάρτη έως σήμερα);

4. Στον κλάδο μας η εργασία μας είναι υποχρεωτικά μερική και παρέχεται σε πολλαπλούς εργοδότες. Ποια μέριμνα έχει προβλεφθεί από κυβέρνηση και συναρμόδια υπουργεία ώστε κανείς εργαζόμενος να μην απωλέσει την απαραίτητη για την επιβίωσή του έκτακτη οικονομική στήριξη, όταν κάποια από τα φροντιστήρια που εργάζεται διακόψουν την λειτουργία τους ενώ σε κάποια άλλα συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως αλλά με μείωση ωρών διδασκαλίας; Μήπως διάφορα κυβερνητικά κέντρα σε συνεννόηση με εργοδοτικά, σχεδιάζουν να φέρουν τους συναδέλφους στην απεγνωσμένη θέση να προτιμούν να τους ανασταλεί η σύμβαση έστω και εικονικά ώστε να μην χάσουν το επίδομα;

Ποιος επωφελείται από το θολό τοπίο στην ιδιωτική εκπαίδευση;

Το «κόλπο» σε βάρος της κοινωνίας!

Την ίδια στιγμή οι φροντιστηριάρχες θα εισπράξουν κανονικά τα δίδακτρα από τους γονείς. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζαχαράκη στις 29/03/2020, χωρίς να έχει καν τη σχετική αρμοδιότητα, ενεργώντας αντικειμενικά προς όφελος των φροντιστηριαρχών και σε βάρος της κοινωνίας, δήλωσε στο κανάλι OPEN πως θα γίνει κανονικά η καταβολή των διδάκτρων. Βέβαια είχε «δώσει το σήμα» δύο εβδομάδες νωρίτερα ο ίδιος ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας των φροντιστηριαρχών και αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Βαφειαδάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ στις 12/3 δήλωσε ότι τα δίδακτρα που υποχρεούται να πληρώνει κάθε μήνα ένας μαθητής θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά αφού αποτελούν όπως τόνισε κομμάτι μιας ετήσιας συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και γονέων, αφήνοντας θολές υποσχέσεις για αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας κάπου στο αβέβαιο μέλλον. Αφού λοιπόν οι γονείς θα πληρώσουν κανονικά τα δίδακτρα (και με υπουργική προτροπή) δεν υπάρχει κανένας λόγος για την υπαγωγή των επιχειρήσεων του κλάδου μας στις λεγόμενες επιχειρήσεις που πλήττονται!

Για να προχωρήσει όμως το σχέδιο και να εξασφαλιστεί η συναίνεση των καθηγητών, το εργαλείο είναι το επίδομα ειδικού σκοπού των 800 €. Το σχέδιο φυσικά είναι ευρύτερο και δεν αφορά μόνο τους καθηγητές στα φροντιστήρια. Αφορά και στο σύνολο των εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς όταν χειροτερεύει η θέση μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών ανοίγει ο δρόμος για την επίθεση σε όλο τον κλάδο. Ήδη επιχειρείται να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος των εκπαιδευτικών του δημοσίου και συζητείται η περικοπή του μισθού τους.

Αφορά όμως και το σύνολο των μισθωτών. Μαζί με όλα τα παραπάνω ετοιμάζεται όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο για την επόμενη ημέρα: α) απελευθέρωση των απολύσεων, αφού οι εργοδότες που κάνουν χρήση των ευνοϊκών για αυτούς μέτρων, δεσμεύονται να μην κάνουν απολύσεις μόνο για 45 ημέρες μετά από τη λήξη της υπαγωγής τους σε αυτά, δηλαδή από 15 Ιουνίου έχουν «ελεύθερα τα χέρια τους», β) αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας με πρόσθετη απλήρωτη δουλειά μέσω τηλε-εργασίας, γ) διεύρυνση της χρήσης της «μαύρης εργασίας» που νομιμοποιείται τώρα με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και του κράτους, δ) εκτεταμένη χρήση της εκ περιτροπής εργασίας και νομοθέτηση της περικοπής των μισθών έως και 50%.

Αποκαλύπτεται καθημερινά στους συναδέλφους και στην ελληνική κοινωνία η συναίνεση κυβέρνησης-εργοδοτών και η από κοινού προσπάθειά τους να πληρώσει την κρίση για άλλη μια φορά ο εργαζόμενος λαός.

Ο κλάδος μας απαιτεί

– Να αποτύχει το «κόλπο γκρόσο» εργοδοτικών-κυβερνητικών κέντρων.

– Να πάψουν οι φροντιστηριάρχες να κερδοσκοπούν πολλαπλώς, εκμεταλλευόμενοι την υγειονομική κρίση και τη τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εργαζόμενη πλειοψηφία. Να σταματήσει ο εμπαιγμός της κοινωνίας, των γονιών των μαθητών και των καθηγητών. Δεν ξεχνάμε πως οι φροντιστηριάρχες μέσω της ΟΕΦΕ έχουν ως διακαή πόθο να συνθλίψουν το ωρομίσθιο των καθηγητών στα φροντιστήρια στα 3,5 ευρώ την ώρα και έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας γι΄ αυτό.

– Την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εξ’ αιτίας της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους άνεργους συναδέλφους και την αποσύνδεση αυτής της ενίσχυσης από την επιλογή ή μη του εργοδότη να συνεχίσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους της χώρας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

– Καμία βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας (ώρες διδασκαλίας, αμοιβή) στους συναδέλφους που θα συνεχίσουν να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

– Την υποχρεωτική ανανέωση όλων των συμβάσεων των καθηγητών για την επόμενη σχολική χρονιά.

– Την απαγόρευση των απολύσεων για το σύνολο των εργαζομένων για τον επόμενο χρόνο.

– Όχι μόνο την αναστολή καταβολής των δόσεων των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, αλλά διαγραφή τους για όσο διάστημα διαρκέσει η πανδημία και η ανθρωπιστική κρίση που έχει επιφέρει. Αντίστοιχη αναστολή των οφειλών προς το δημόσιο, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων και συνέχιση της επιδότησης των ενοικίων τους.

– Να διατιμηθούν εδώ και τώρα όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης (βασικά τρόφιμα, απολυμαντικά, φάρμακα) για να μπορέσει να επιβιώσει ο εργαζόμενος λαός.

– Να υλοποιηθεί εδώ και τώρα όλο το πλαίσιο αιτημάτων των μαχόμενων γιατρών και νοσηλευτών για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πανδημία.

– Την άμεση επαναπρόσληψη των χιλιάδων απολυμένων από 1/3/2020.

– Την κρίση του συστήματος να πληρώσει με βαριά φορολόγηση το κεφάλαιο εγχώριο και ξένο, οι τραπεζίτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφοντας τα κλεμμένα όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Τέλος στα μνημόνια και διαγραφή του χρέους.

– Να μην νομιμοποιηθεί από την κυβέρνηση και να μην εμπεδωθεί στις συνειδήσεις του εργαζόμενου λαού η «μαύρη εργασία της νέας εποχής». Υπερασπιζόμαστε τις συμβάσεις μας. Παλεύουμε για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Τώρα είναι η ώρα να συστρατευτούμε στα σωματεία μας και να τα δυναμώσουμε!

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δώσουμε την μάχη συλλογικά και με αλληλεγγύη!

Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών              ΣΕΦΚ Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΣΙΕΛ Αχαΐας

Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. & του Ε.Κ.ΑΘΗΝΑΣ                                                                     Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. & του Ε.Κ.ΠΑΤΡΑΣ

 

Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 20:20

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.