Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 09:53

Τρίτη 24 Σεπτέμβρη: 24ωρη πανεργατική απεργία!

 ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η πρώτη σοβαρή αναμέτρηση του εργατικού κινήματος με την κυβέρνηση της ΝΔ θα γίνει στις 24 Σεπτέμβρη. Σε 24ωρη πανεργατική απεργία την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη προχωρούν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενάντια στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο.

 

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι:

 • Η υπονόμευση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας: Με την αιτιολογία των οικονομικών προβλημάτων ή της πτώχευσης ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η υπερίσχυση της επιχειρησιακής σύμβασης έναντι της κλαδικής, σε επιχειρήσεις που επικαλούνται οικονομικά προβλήματα, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγήσει και σε μείωση μισθών.

 • Εμπόδια στην επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, αφού τίθεται όρος ότι πρέπει να υπάρχει «τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση…»

 • Ενίσχυση των ελαστικών σχέσεων εργασίας: Ενισχύεται η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση, με τη δεύτερη να υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο χρόνο εργασίας. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση και σε κάθε μορφή εκ περιτροπής απασχόληση.

 • Υπονόμευση της πληρωμής της υπερωριακής απασχόλησης με το πλαφόν υπερωρίας στο 12% για τους μερικώς απασχολούμενους

 • Δυσκολεύει την μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στη Διαιτησία

 • Προβλέπεται η μείωση του προστίμου που επιβάλλεται σε εργοδότες που απασχολούν ανασφάλιστους εργαζομένους

 • Θεωρείται “μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.”. Η διατύπωση αυτή νομιμοποιεί και γενικεύει την καθυστέρηση καταβολής μισθών χωρίς καμιά δικαιολογία.

 • Μητρώο Συνδικάτων Οργανώσεων: Δημιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) στο υπουργείο Εργασίας, όπου θα τηρούνται «α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσή της, β) ο αριθμός των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες». Ουσιαστικά, επιχειρείται ο εργοδοτικός – κυβερνητικός έλεγχος και το φακέλωμα των Σωματείων και των συνδικαλιστών.

 • Υπονόμευση στο δικαίωμα στην απεργία με την ηλεκτρονική ψηφοφορία: Με ρύθμιση προβλέπεται ότι «οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων… συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας […], λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο..», ενώ, «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης».

 • Για την επιτάχυνση αδειοδότησης και την έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, απειλή πειθαρχικών ποινών ακόμα και παύσης των αρμόδιων δημοσίων υπαλλήλων εαν δεν διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες στα πλαίσια των ασφυκτικών προθεσμιών.

elaliberta.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

 

ΑΔΕΔΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία «δημόσιας διαβούλευσης» του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου. Με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προωθεί ένα είδος «ανάπτυξης» που μόνο σε όφελος της κοινωνίας και των εργαζόμενων δεν θα είναι.

Προβλέπονται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και η υπερίσχυση της επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης. Στόχος είναι ο κυβερνητικός εργοδοτικός έλεγχος των σωματείων, η φαλκίδευση του απεργιακού δικαιώματος και η καταστρατήγηση των ΣΣΕ.

Ουσιαστικά, επιχειρείται ο εργοδοτικός – κυβερνητικός έλεγχος και το φακέλωμα των Σωματείων και των συνδικαλιστών.

Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των Σωματείων, να τα υπερβαίνει, καθώς θα ορίζει και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους.

Με το νομοσχέδιο ενισχύονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας: Προωθείται η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση, με τη δεύτερη να υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο χρόνο εργασίας. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα μπορεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση, καθώς και σε κάθε μορφή εκ περιτροπής απασχόληση.

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα για προνομιακή αδειοδότηση, με χαλαρότερους όρους, όσων επιχειρήσεων βρίσκονται μέσα σε επιχειρηματικά πάρκα και η αδειοδότηση εξπρές, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των πειθαρχικών ποινών ακόμα και της παύσης των αρμοδίων Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιδιωτικοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των επενδυτικών σχεδίων και ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αποστέρηση από το Δημόσιο της δυνατότητας να ελέγχει τις εργασιακές συνθήκες, τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος

Εγκαινιάζεται, τέλος, η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, που αποτελεί απαίτηση των βιομηχάνων και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων και στις οποίες «νόμιμα» θα καταστρατηγείται κάθε εργατικό δικαίωμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να μην ανεχθούν νέα μέτρα σε βάρος τους και να κόψουν το βήχα και τη φόρα που πήρε η κυβέρνηση της Ν.Δ. Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί το ύστατο όπλο των εργαζομένων και οφείλουμε να το υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Το δικαίωμα όλων στη δημόσια ασφάλιση είναι αναφαίρετο και αγωνιζόμαστε για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης.

Στην ενότητα και στην κοινή δράση Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα βρίσκεται η δύναμή μας.

Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκηρύσσει:

 • 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση επιμένει στην προώθηση και ψήφισή του προχωρούμε σε απεργιακή κλιμάκωση.

 • Πανελλαδικές στάσεις εργασίας όπου κριθεί αναγκαίο από τα Σωματεία στις 19, 20 και 23 Σεπτεμβρίου 2019 για να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις των σωματείων ώστε να διευκολυνθεί η ενημέρωση, η προετοιμασία και η συμμετοχή των εργαζομένων.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

https://adedy.gr

  

  

ΕΚΑ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του στις 14/9 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τρίτη 24/9/2019, ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που από την μία δίνει «γη και ύδωρ» στους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας, ενώ παίζει το ρόλο του οδοστρωτήρα για όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Ταυτόχρονα προχωράει σε πρωτόγνωρες διαδικασίες ηλεκτρονικού φακελώματος των συνδικάτων, χτύπημα των ζωντανών γενικών συνελεύσεων, επιβεβαιώνοντας ότι τα αντεργατικά μέτρα πάνε χέρι – χέρι με την καταστολή. Για την επιτυχία της κινητοποίησής μας αποφασίστηκαν επίσης τα εξής:

 •  Να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τα σωματεία μέλη μας την Πέμπτη 19/9 στις 17:00 στο κτίριο του ΕΚΑ για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή της νομικής υπηρεσίας για τυχόν διευκρινήσεις.

 • Να συνταχθεί υπόμνημα με τη συμβολή της νομικής μας υπηρεσίας που θα εκφράζει την αντίθεσήμας και τις θέσεις μας απέναντιστο πολυνομοσχέδιο, να κατατεθεί στο υπουργείο εργασίας και να κοινοποιηθεί προς τα σωματεία μέλη μας.

 • Εξουσιοδοτούμε την εκτελεστική επιτροπή να μετατοπίσει την 24ωρη απεργία σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει νωρίτερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη βουλή.

 • Διοργάνωση συγκέντρωσης του ΕΚΑ την ημέρα της απεργίας στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11:00.

Καλούμε τα σωματεία μέλη μας να συμμετέχουν σε όλες τις κινητοποιήσεις προκειμένου να αποτρέψουμε την ψήφιση του αντεργατικού εκτρώματος της κυβέρνησης.

 

Το Δ.Σ.

http://www.eka.org.gr/ΟΛΜΕ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 24/9 – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΜΕ

 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στην τελευταία του συνεδρίαση (17/9/2019) αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ από αύριο Τετάρτη 18/9/2019 έως τη Δευτέρα 23/9/2019 με θέματα: το αντεργατικό – αντιαπεργιακό νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση και όλα τα ζητήματα του κλάδου καθώς και τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 24/9/2019 με κεντρικό αίτημα την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου.

Με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προωθεί ένα είδος «ανάπτυξης» που μόνο σε όφελος της κοινωνίας και των εργαζόμενων δεν θα είναι.

Προβλέπονται, επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και η υπερίσχυση της επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης. Στόχος είναι ο κυβερνητικός εργοδοτικός έλεγχος των σωματείων, η φαλκίδευση του απεργιακού δικαιώματος και η καταστρατήγηση των ΣΣΕ.

Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των Σωματείων, να τα υπερβαίνει, καθώς θα ορίζει και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους.

 • ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την Τρίτη 24/9/19 και

 • Στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ

http://olme-attik.att.sch.gr

 

Κάλεσμα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 24 Σεπτεμβρίου.

 

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Δ.Ε.Θ., ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα έδινε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου που θα περιελάμβανε αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82. Ο Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτσης από το βήμα της Βουλής, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είχε προαναγγείλει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (ανατροπές στα ως τώρα ισχύοντα με εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων, ηλεκτρονική ψηφοφορία ακόμη και για απεργία κ.α.).

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., πατώντας στην τροπολογία Αχτσιόγλου/ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το 2018, για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος (στις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις) βαθαίνει την επίθεση ενάντια στην οργανωμένη δράση των εργαζομένων, με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της δράσης τους. Το νομοσχέδιο δημοσιοποιήθηκε με τον τίτλο του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Η παρέμβαση του κράτους στον συνδικαλιστικό νόμο, προφανώς θεωρείται από την κυβέρνηση …αναπτυξιακό μέτρο.

Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση πως η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (οι οποίες υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Συντάγματος) και ρυθμίζεται νομοθετικά με τον Ν.1264/1982. Αυτό, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, καθιστά εξόφθαλμη κάθε προσπάθεια περιστολής των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, αφού με βάση το προαναφερθέν συνταγματικό-νομικό πλέγμα, αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι του κοινού νόμου:

 • Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

 • Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς καμιά προηγούμενη άδεια, να συνιστούν οργανώσεις της επιλογής τους, να γίνονται μέλη τους, να συντάσσουν τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους, να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, να οργανώνουν τα της διαχείρισης και της δραστηριότητάς τους και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών τους.

 • Οι «εργοδότες» (το κράτος στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων) δεν πρέπει να επεμβαίνουν με κανένα τρόπο ή μέσο στη σύσταση, στη λειτουργία ή στη διοίκηση των οργανώσεων των εργαζομένων.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλα τα παραπάνω.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στόχο έχουν να νομιμοποιήσουν και να επεκτείνουν την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, να παρακάμψουν τα καταστατικά των σωματείων, με εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να το αποφασίσει, καθιστώντας τον τοποτηρητή της συνδικαλιστικής δράσης (μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών κλπ.), να αποδυναμώσουν τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων (γενικές συνελεύσεις).

Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στο άρθρο 50 τα οποία πρέπει να απαντηθούν:

 • Ποια είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μητρώου για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού ακόμα και ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας που, υποτίθεται, πως εξυπηρετεί δεν ανατίθεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην κρατική εξουσία αλλά εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας ή και σε τρίτες οργανώσεις, να αμφισβητήσουν την αντιπροσωπευτικότητα ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.1264/1982.

 • Ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι στρατηγικοί, για την κυβέρνηση, λόγοι που της επιβάλλουν να εισάγει στην ζωντανή συνδικαλιστική πραγματικότητα την, ατομικού και όχι συλλογικού χαρακτήρα, διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ; Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50, με την οποία εισάγεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό της οργάνωσης ή το αρμόδιο όργανο διοίκησής της», σαφέστατα δεν καταργεί την υφιστάμενη διαδικασία λήψης απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι, όμως, υπαρκτός ο κίνδυνος της διαμόρφωσης νοοτροπίας μη συμμετοχής των μελών των οργανώσεων στις γενικές συνελεύσεις αλλά και πιθανής απαίτησής τους οι ψηφοφορίες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά, πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται από τα σημερινά καταστατικά, δημιουργούν κίνδυνο «εκφυλισμού» των συλλογικών διαδικασιών. Αυτό, επίσης, που δεν γίνεται σαφές είναι εάν μεταξύ των ψηφοφοριών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι και οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων (σήμερα απαγορεύεται από τον Ν.1264/1982.).

 • Τι, πραγματικά, εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τη στιγμή που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα; Αν πρόκειται για έλεγχο προς οργανώσεις που, τυχόν, ενισχύονται με κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει αυτό να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια. Η σύγχυση που δημιουργεί η διάταξη αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο αυτές τις οργανώσεις με εκείνες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η οικονομική διαχείριση διενεργείται και τώρα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που λειτουργούν βάσει ενιαίων κανόνων για όλους τους δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων, πρέπει άμεσα να αρθεί.

 • Ποιον σκοπό, πραγματικά, εξυπηρετούν οι εξουσιοδοτικές, προς τον εκάστοτε Υπουργό, διατάξεις των παραγράφων 4 και 5; Διατυπώσεις όπως «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης», αποτελούν στην ουσία «λευκή επιταγή» και κάνουν ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις που θα αποτελέσουν ωμή παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες των συνδικάτων.

 

Τα επιχειρήματα περί «δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων» είναι υποκριτικά. Ο αφοπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των εργαζομένων και στην περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε.

Τα συνδικάτα μπορούν να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την εσωτερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών που αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων τους.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., συμμετέχει δυναμικά στην απεργία που κήρυξε η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στην απεργία και στα συλλαλητήρια. (Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία).

 

http://doe.gr/

 

 

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.

Ναυτεργάτες! Όλοι στην μάχη της 24ωρης απεργίας στις 24 Σεπτέμβρη 2019 

ΠΕΝΕΝ: Σχέδιο, οργάνωση, διεκδικητικό πλαίσιο για την ανατροπή του αντεργατικού μνημονιακού πλαισίου - Μπροστά οι ανάγκες, τα δικαιώματα και οι δίκαιες εργατικές διεκδικήσεις

Έναρξη απεργίας 24/9/2019 ώρα 6.00 π.μ - Λήξη 25/9/2019 ώρα 6.00 π.μ

Στην σημερινή συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ αποφασίστηκε η συμμετοχή των Ναυτεργατών στην 24ωρη απεργία για τις 24/9/2019 η οποία εξελίσσεται πλέον σε Πανελλαδική Πανεργατική απεργία με την συμμετοχή των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Την σύγκληση της Ε.Ε της ΠΝΟ ζήτησε με αίτημά της η ΠΕΝΕΝ.

Ήδη σχετική απόφαση έχουν λάβει η ΑΔΕΔΥ, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας - Πειραιά και μεγάλος αριθμός άλλων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η απεργία αυτή έχει κρίσιμο και αποφασιστικό χαρακτήρα αφού σε αυτή το διακύβευμα είναι εάν θα υλοποιηθεί η νέα αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης της Ν.Δ στις ΣΣΕ, τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες των εργαζομένων.Η νέα αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, βάζοντας στο στόχαστρο τις ΣΣΕ (ρήτρα εξαίρεσης) σε επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα, συνιστά αποφασιστικό χτύπημα στην επεκτασιμότητά τους, απαξιώνει την ΟΜΕΔ (διαιτησία), διαμορφώνει ειδικές οικονομικές ζώνες, ενισχύει τις ενώσεις προσώπων οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία που οδηγεί στην επικράτηση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών.

Πρόκειται για μια συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου η οποία στοχεύει να τσακίσει ακόμη περισσότερο μισθούς και μεροκάματα, να απαξιώσει τον θεσμό των κλαδικών ΣΣΕ, να ποδοπατήσει τα εργατικά δικαιώματα, να συντρίψει τους μισθούς.

Επίσης με το "ηλεκτρονικό μητρώο" και την "ηλεκτρονική ψηφοφορία" θέλουν να βάλουν χέρι στα συνδικάτα, να τα ελέγξουν, να τα υποτάξουν και να τα μετατρέψουν σε όργανα στην υπηρεσία του κεφαλαίου και της εργοδοσίας.

Πρόκειται για πολιτική που πατάει στο έδαφος της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία βαθαίνει και διευρύνει το αντεργατικό οπλοστάσιο με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις εργατικές αντιστάσεις, να εκμηδενίσει τον αγωνιστικό χαρακτήρα των συνδικάτων, να διαμορφώσει ακόμη πιο προκλητικό το έδαφος για την πολιτική της ανάπτυξης, των επενδύσεων και του φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος έτσι ώστε το κεφάλαιο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του.

Πρόκειται για μια σκληρή ταξική πολιτική της οποίας οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα για τα εργατικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Στις συνθήκες αυτές οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα πρέπει να βγουν αποφασιστικά, μαζικά και αγωνιστικά στην αντεπίθεση.

Το πρώτο βήμα είναι να ορθώσουν αγωνιστικά και μαχητικά το ανάστημά τους ώστε να μην ευοδωθούν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης - κεφαλαίου.

Από την σκοπιά αυτή η οργάνωση, η προετοιμασία και η συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική - Πανεργατική απεργία αποκτάει βαρύνουσα και αποφασιστική σημασία.Η μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις - διαδηλώσεις μπορεί να είναι το πρώτο βήμα σε μια κατεύθυνση σύγκρουσης με τις αντιλαϊκές αυτές πολιτικές.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι από τώρα πρέπει να υπάρχει ένας εργατικός σχεδιασμός ο ορίζοντας του οποίου δεν θα είναι η αποτροπή μόνο του συγκεκριμένου τερατουργήματος που επιχειρεί η κυβέρνηση.

Μπροστά μας πρέπει από πλευράς σχεδίου, πάλης, αγωνιστικής και απεργιακής δράσης να μπει το σύνολο των εργατικών διεκδικήσεων. Η επιτυχία των αιτημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσουμε μια ζωή με δικαιώματα στην δουλειά, στις ΣΣΕ, στην μόνιμη απασχόληση, στην λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ανεργία, την επισφαλή εργασία.

Να διεκδικήσουμε το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, των πλειστηριασμών και της λεηλασίας της λαϊκής - εργατικής περιουσίας.

Να συγκρουστούμε με την πολιτική του αυταρχισμού, της καταστολής, της αστυνομοκρατίας στην αντιμετώπιση των λαϊκών και εργατικών διεκδικήσεων.

Οι Ναυτεργάτες έχοντας ως παρακαταθήκη την πείρα από όλους τους προηγούμενους μαζικούς και πετυχημένους αγώνες πρέπει να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια για την ανασύσταση και αντεπίθεση του αγωνιστικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Παλεύουμε για:

* Υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

* Σεβασμό και πιστή εφαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλα τα πλοία (ΣΣΕ - Ναυτική νομοθεσία).

* Αντιμετώπιση της ανεργίας με την κατάργηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που καταργούν ή μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις και διαμορφώνουν συνθήκες εργασιακής γαλέρας.

* Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν οδηγήσει συντάξεις - επικουρικές και εφάπαξ στην απαξίωση.

* Εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και της ναυτικής νομοθεσίας.

Όλοι στην μάχη για την επιτυχία της απεργίας.

Στις 24 Σεπτέμβρη είμαστε όλοι απεργοί!!!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

http://penen.gr/ΟΤΟΕ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!!!

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή όσον αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Πίσω από τα μεγάλα λόγια για τη μείωση τους ανεργίας και την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας, η Κυβέρνηση, με τις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, απειλεί ευθέως με ουσιαστική κατάργηση τις κλαδικές συμβάσεις, ενώ θεσπίζει νέα εμπόδια στη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία

Η ΟΤΟΕ στήριξε έως τώρα με όλες τις δυνάμεις τις κλαδικές συμβάσεις, τις οποίες θεωρεί ομπρέλα προστασίας των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων και όλων των εργαζομένων.

Η ΟΤΟΕ ακόμη και μέσα στην κρίση, ήταν από τις λίγες Ομοσπονδίες που κατάφερε να έχει κλαδική σύμβαση, προστατεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα, τους μισθούς, τη προοπτική όλων των συναδέλφων.

Για εμάς η Κλαδική Σύμβαση είναι το ανάχωμα απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσίας της εργοδοσίας.
Αποτελεί σημαία μας, δεν θα επιτρέψουμε την κατάργηση της.

Η Κυβέρνηση, με τις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις,

1. εισάγει ευρύτατες εξαιρέσεις επιχειρήσεων ή και τοπικών συμφωνιών από την εφαρμογή των όρων εθνικών κλαδικών ή και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ., με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι Κλαδικές Συμβάσεις και ως εκ τούτου να υπονομεύονται.
2. βάζει πρόσθετους φραγμούς και εξαιρέσεις στην επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ..
3. θεσπίζει νέα εμπόδια στη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία, ακόμα και όταν οι διαπραγματεύσεις και η Μεσολάβηση αποτύχουν εξαιτίας της άρνησης των εργοδοτών να διαπραγματευθούν.
4. Πυροδοτεί νέες εστίες τριβών και αμφισβητήσεων για την ισχύ των κλαδικών ΣΣΕ, νέες πιέσεις μείωσης του ενιαίου μισθολογίου , νέα ανασφάλεια δικαίου.

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει :

να αποδυναμώσει, με αλλεπάλληλα «χειρουργικά» χτυπήματα, τις Κλαδικές ΣΣΕ,
• να ανοίξει τον δρόμο για τη θέσπιση τοπικών ζωνών «υποκατώτατων» μισθών και ρυθμίσεων.
• να καταργήσει ξανά, με νόμο και πολύ περισσότερο στην πράξη, την αρχή της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης και τη δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών ΣΣΕ στο σύνολο των εργαζομένων κάθε κλάδου, παρ’ ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια.
• να φράξει, για τα περισσότερα συνδικάτα, το δρόμο προς τη Διαιτησία. Η μονομερής προσφυγή σε αυτήν γίνεται σχεδόν απαγορευτική, ιδίως για τις επιχειρησιακές ΣΣΕ του ιδιωτικού τομέα, αφού κατά κανόνα δεν έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον και στη λειτουργία της οικονομίας, όπως προβλέπει η αντίστοιχη διάταξη.


Προχωράμε δυναμικά με αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη συνεδρίασή της που έγινε στις 19/9/2019, αποφάσισε:
την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο την Τρίτη 24/9/2019

Ζητάμε από την Κυβέρνηση :

να πάρει πίσω τις παρεμβάσεις της για τις ΣΣΕ και τη Διαιτησία, παρεμβάσεις που εκθεμελιώνουν όλο το σύστημα των ΣΣΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα, ενω πυροδοτούν ένα νέο κύκλο εσωτερικής υποτίμησης και υποβάθμισης της εργασίας.
• να σεβαστεί τις αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης των ΣΣΕ, τα συνταγματικά δικαιώματα και τη συλλογική αυτονομία
• να αποκαταστήσει πλήρως την ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις και να επαναφέρει το 6μηνο επέκτασης της διάρκειας των ΣΣΕ μετά τη λήξη τους και της πλήρους μετενέργειας των όρων τους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΑΠΑΝΤΑΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΞΗΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ !!!
ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ


https://www.otoe.gr/ΠΟΣΠΕΡΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ – ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 24/9/2019

 

Η συντριπτική πλειοψηφία του Δ.Σ της ΠΟΣΠΕΡΤ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία από τις 06.00 π.μ της Τρίτης 24/9/2019 έως στις 06.00 π.μ της Τετάρτης 25/9/2019 που εξήγγειλε το ΕΚΑ .

 

Απεργούμε γιατί είμαστε ανέκαθεν απέναντι σε κάθε είδους εξωραϊσμό της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, του εργοδοτικού αυταρχισμού και της διάλυσης των εργατικών κεκτημένων.

 

Απεργούμε ενάντια:

 

 • · στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης

 • · στον πόλεμο κατά των συνδικάτων και του δικαιώματος των εργαζομένων να υπερασπίζονται ελεύθερα και οργανωμένα τα δικαιώματά τους

 • · στο σχέδιο αποσάθρωσης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα της μνημονιακής εποχής

 • · στην επιβαλλόμενη αλλοίωση της εκφρασμένης συνδικαλιστικής βούλησης των πολλών και την αντικατάστασή της από τη …βούληση των «ειδικής αποστολής» εργοδοτικών «ενώσεων » των λίγων.

 

Απεργούμε επίσης ενάντια στην εκφρασμένη πλέον πρόθεση της κυβέρνησης να σφίξει ακόμα περισσότερο τα δεσμά της εξάρτησής της ΕΡΤ από το Μαξίμου, σε αντίθεση με όσα έλεγε προεκλογικά περί δήθεν ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι θα αντισταθούμε μαζικά και σθεναρά σε κάθε απόπειρα συκοφάντησης του τιτάνιου αγώνα των εργαζομένων να την ξαναστήσουν εκ των ερειπίων που άφησε πίσω του το πραξικόπημα του μαύρου , καθώς επίσης και σε κάθε φανερό η κρυφό σχέδιο που θα εξυπηρετήσει την υποβάθμιση ,την απαξίωσή και την επαναφορά της σε καταστάσεις ομηρείας - εξάρτησης από εταιρείες μεγαλοεργολάβων, καναλαρχών και dealers, για να καταλήξει τελικά σε ένα θνησιγεννές υπόλειμμα των μορφωμάτων της ΔΤ - ΝΕΡΙΤ.

 

Δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ΄ αντιστέκομαι.

(Σαμίχ Αλ Κάσεμ )

https://pospertgr.blogspot.com/

OME OTE

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Εργατικό Κέντρο Λάρισας

Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας

Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Αν. Αττικής

Εργατικό Κέντρο Σάμου

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας

Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Εργατικό Κέντρο Λαμίας

Εργατικό Κέντρο Άρτας

Εργατικό Κέντρο Νάουσας

Εργατικό Κέντρο Αγρινίου

Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

Εργατικό Κέντρο Φωκίδας

Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου

Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου

Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας

Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας

Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

Εργατικό Κέντρο Λειβαδιάς

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας αποφάσισε απεργία, τονίζοντας: «Απαντάμε με μαζικό, ενωτικό, ταξικό αγώνα. Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, σύγχρονα δικαιώματα! Κλιμακώνουμε με απεργία στις 24 Σεπτέμβρη!».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Αν. Αττικής στην απόφασή του σημειώνει: «Όσοι ονειρεύονται ότι θα βάλουν το ταξικό, συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους στο "γύψο", ας ξυπνήσουν προτού πέσουν από το κρεβάτι. Η εργατική τάξη της χώρας δεν θα ανεχτεί να δουλεύει αυτή και τα παιδιά της σαν δούλοι τον 21ο αιώνα, έχει και τη δύναμη και την εμπειρία να δυναμώσει τον ταξικό πόλο στο κίνημα και να επιβάλει το δίκιο της».

Απεργία στις 24 Σεπτέμβρη κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Σάμου, με συγκεντρώσεις στη Σάμο στις 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο και στην Ικαρία στις 12 το μεσημέρι στην πλ. Ευδήλου.

«Απεργούμε όλοι την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση της ΝΔ να παρέμβει ωμά στη δράση και τη λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμά μας στην απεργία», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Απεργία και συγκέντρωση στις 10 το πρωί στον Αγ. Μηνά αποφάσισε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας και καλεί τα Σωματεία όλης της περιοχής σε ενωτικό, μαζικό, ταξικό αγώνα, για το δικαίωμα στην οργάνωση και την απεργία.

Στα σχέδια της κυβέρνησης απαντάμε δυναμικά με απεργία την Τρίτη στις 24 Σεπτέμβρη, τονίζει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους να προετοιμάσουν από τώρα την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης.

Το Εργατικό Κέντρο Αρτας καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία του.

Ολοι και όλες στην απεργία την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Σαπφούς καλεί το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λέσβου τονίζοντας πως «Απαντάμε με οργάνωση και αγώνα ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που τσακίζει τις ζωές μας!».

Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας αναφέρει στην απόφασή του: «Καλούμε τα σωματεία να κάνουν την απεργία δική τους υπόθεση, να οργώσουν τους χώρους δουλειάς, να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να δώσουμε και από την Λαμία ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση».

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έλαβε ομόφωνη απόφαση για 24ωρη απεργία στις 24 Σεπτέμβρη.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας έλαβε ομόφωνη απόφαση για απεργία την ίδια μέρα.

Απόφαση για 24ωρη απεργία έλαβε και το Εργατικό Κέντρο Νάουσας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων «Η ανάπτυξη τους πατάει πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας. Η δίψα της εργοδοσίας για μεγαλύτερα κέρδη απαιτεί μείωση παραπέρα του εισοδήματος των εργαζομένων».

Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης αποφάσισε 24ωρη απεργία για τις 24 Σεπτέμβρη καλώντας σε μαζική συμμετοχή.

Ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρει ακόμα τα Εργατικά Κέντρα Αγρινίου, Ιωαννίνων, Φωκίδας, Ζακύνθου και Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου.

 

https://www.902.gr/

Ομοσπονδίες

 

Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου

Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)

Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)

ΠΝΟ

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος - Ακροάματος (ΠΟΘΑ)

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Εργαζομένων Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή

Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)

Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας

Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών

Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ - ΟΤΕ)

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία καλεί η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), επισημαίνοντας: «Να γίνει υπόθεση κάθε Συνδικάτου, κάθε εργαζόμενου του κλάδου η επιτυχία της απεργίας, η υπεράσπιση των συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών των Συνδικάτων».

Απεργία αποφάσισε η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις των οικοδομικών σωματείων όλης της χώρας.

Απόφαση για 24ωρη απεργία έλαβε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο και καλεί όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους του κλάδου να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία καλεί η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, σημειώνοντας: «Να μην επιτρέψουμε να θυσιαστούν τα εργατικά και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα για τα κέρδη του κεφαλαίου. Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, σύγχρονα δικαιώματα».

«Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη - Η ανάπτυξή τους τσακίζει ό,τι άφησε όρθιο η κρίση τους», τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και απευθύνει κάλεσμα στα Σωματεία να πάρουν απόφαση για απεργία και να προχωρήσουν σε ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς και γειτονιές.

Απόφαση για απεργία στις 24 Σεπτέμβρη πήρε και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), καλώντας, «όλοι και όλες να δώσουμε το απεργιακό «παρών». Να ματαιώσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης».

Πανελλαδική 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων από τις 6 το πρωί της Τρίτης 24 Σεπτέμβρη έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 25 Σεπτέμβρη αποφάσισε η ΠΝΟ

Απόφαση για 24ωρη απεργία στις 24 Σεπτέμβρη πήραν επίσης η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

Απόφαση για απεργία στις 24 Σεπτέμβρη έχουν πάρει: Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής, η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ν. Αττικής, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων», το Σωματείο Εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία Σάμου, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Άρτας, το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, το Σωματείο Οικοδόμων Σκοπέλου, το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας, το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου Καλλυντικού Αττικής – Πειραιά και Νήσων, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ).


https://www.902.gr/Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019 15:37