Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 21:18

Ρωσία: Φεμινιστική Αντιπολεμική Αντίσταση – Τι υποστηρίζουμε και τι πολεμάμε;

Ρωσία: Φεμινιστική Αντιπολεμική Αντίσταση – Τι υποστηρίζουμε και τι πολεμάμε;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τάσος Αναστασιάδης

Σήμερα είναι η Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και μισός χρόνος από την έναρξη της γενικευμένης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία, πιστεύουμε, θα αποτύχει πλήρως. Την ημέρα αυτή, δημοσιεύουμε το πρόγραμμά μας εκτός από το αρχικό μας μανιφέστο:

Τι υποστηρίζουμε και τι πολεμάμε;

1. Για την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας και την επιστροφή στην Ουκρανία όλων των κατεχόμενων εδαφών (αποκατάσταση των συνόρων της του 2014),

2. Για τις αξίες του συνειδητού ειρηνισμού, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η άμυνα κατά μιας στρατιωτικής επίθεσης δεν μπορεί να είναι μη βίαιη,

3. Για την αποστρατιωτικοποίηση και τον αφοπλισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας: όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις κυρώσεις του 2014, τα ευρωπαϊκά κράτη προμήθευαν όπλα στη Ρωσία, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον σημερινό πόλεμο. Όλες οι παγκόσμιες εμπορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον εξοπλισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να ακυρωθούν ή να αναθεωρηθούν. Αγωνιζόμαστε επίσης για την εγχώρια αποστρατιωτικοποίηση: η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να περιοριστεί και όλες οι δομές εξουσίας (αστυνομία, στρατός, Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία, FSB, κ.λπ.) πρέπει να αναδιοργανωθούν και να μεταρρυθμιστούν ριζικά έτσι ώστε να μην απειλούν (όχι μόνο τον άλλο κόσμο, αλλά και) τους δικούς μας Ρώσους πολίτες, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν πολιτικά υποκινούμενη βία από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

4. Απαιτούμε να σταματήσει η χρηματοδότηση του ρωσικού μιλιταρισμού με κεφάλαια από την πώληση άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου.

5. Καταπολεμούμε τη βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου σε όλες τις εκφάνσεις τουςς -ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία. Αγωνιζόμαστε για την υιοθέτηση ενός νόμου για την ενδοοικογενειακή βία. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των νόμων που εισάγουν διακρίσεις για τη λεγόμενη "προπαγάνδα των LGBT". Μια κοινωνία που ανέχεται την ενδοοικογενειακή βία, μια κοινωνία που διαφοροποιεί τις οικογένειες σε αποδεκτές και σε μη αποδεκτές είναι μια κοινωνία επίσης πιο ανεκτική στη μιλιταριστική βία: όλα τα είδη βίας συνδέονται μεταξύ τους και εμείς οι φεμινίστριες το γνωρίζουμε αυτό. Ο πόλεμος ξεκινάει από το σπίτι. Αγωνιζόμαστε επίσης για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα για όλους: κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα τόσο στην απόκτηση ενός παιδιού όσο και σε μια προσιτή και ασφαλή άμβλωση. Η μητρική και γονική εργασία πρέπει να έχει αξιοπρεπή κρατική υποστήριξη και η πρόσβαση στην αντισύλληψη δεν πρέπει να είναι δύσκολη ή περιορισμένη. Τα δημογραφικά προβλήματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαγόρευση των αμβλώσεων ή με τον έλεγχο των σωμάτων των ανθρώπων, αλλά με βιώσιμες κοινωνικές πολιτικές και με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Για το σκοπό αυτό, ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αμέσως.

6. Αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους και για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Με την έναρξη της εισβολής, ο αριθμός των απολυμένων και των ανέργων αυξήθηκε. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν την εξουσία τους και την επιρροή τους για να τιμωρήσουν τους εργαζόμενους για την αντιπολεμική τους στάση. Οι πρώτοι που υποφέρουν από τις περικοπές στην εργατική νομοθεσία είναι οι γυναίκες, οι μειονότητες και οι μετανάστες. Υποστηρίζουμε το έργο των ανεξάρτητων συνδικάτων και των απεργιών.

7. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη δικτατορία του Πούτιν στη Ρωσία -για την παραπομπή και τη δίκη όλων των αξιωματούχων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο, για την κατάργηση των συντηρητικών τροπολογιών στο σύνταγμα, για την κατάργηση της λογοκρισίας, για τη διάλυση του θεσμού της κρατικής προπαγάνδας, για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Είμαστε αντίθετες στο μονοπώλιο του κράτους στον τομέα της πληροφόρησης και στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας.

8. Υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές αιχμαλώτων: “όλοι για όλους”. Υποστηρίζουμε την επιστροφή στην Ουκρανία όλων των παιδιών και ορφανών από την Ουκρανία, που μεταφέρθηκαν με το ζόρι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Είμαστε υπέρ μιας διεθνούς δίκης όλων των εγκληματιών πολέμου. Υποστηρίζουμε την απόδοση αποζημιώσεων στην Ουκρανία για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Τα ρωσικά χρήματα που ξοδεύονται για τη συνέχιση αυτού του πολέμου θα πρέπει να κατευθυνθούν στην αποκατάσταση της Ουκρανίας.

9. Αντιτασσόμαστε στις διακρίσεις σε βάρος όλων των εθνικοτήτων και των λαών της Ρωσίας, στο έδαφος της Ρωσίας, στον βίαιο εκρωσισμό και στην περιφρόνηση της τοπικής ιστορίας και του τοπικού πλαισίου. Η Ρωσία χρειάζεται αποαποικιοποίηση: στο επίπεδο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της συλλογικής μνήμης, πρέπει να μελετήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε το αυτοκρατορικό μας παρόν και παρελθόν, την ιστορία των εγκλημάτων κατά των διαφόρων λαών στην τσαρική και σοβιετική εποχή (απελάσεις, καταπιέσεις, φυλακίσεις, εξόντωση ανθρώπων σε εθνική βάση, καταστροφή ξένων πολιτισμών και γλωσσών). Η ισότητα όλων των γλωσσών και των πολιτισμών, η εξασφάλιση της ασφάλειας για όλες τις εθνότητες στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η απελευθέρωση της ίδιας της Ρωσίας από τον ρωσικό φασισμό και τον ναζισμό αποτελούν προτεραιότητα για το κοινό μας μέλλον.

Φεμινιστική Αντι-Πολεμική Αντίσταση (Ρωσία)

Feminist Anti-War Resistance

24 Αυγούστου 2022

Today is Independence Day of Ukraine, and half a year since the start of the full-scale Russian invasion of Ukraine, which, we believe, will fail completely. On this day, we publish our program in addition to our original manifesto:

What are we standing for, and what are we fighting against?

1. For the complete withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine and the return to Ukraine of all occupied territories (restoration within the borders until 2014);

2. For the values of conscious pacifism, in which we recognize that defense against military aggression cannot be non-violent;

3. For the demilitarization and disarmament of the Russian Federation: all these years, despite the sanctions of 2014, European states have supplied arms to Russia, thus making a significant contribution to today's war. All global trade contracts relating to the armament of the Russian Federation must be canceled or revised. We are also fighting for internal demilitarization: the production of military equipment must be limited, and all power structures (the police, the army, the Federal Penitentiary Service, the FSB, etc.) must undergo serious reorganization and reforms so as not to threaten not only the world but also our Russian citizens who daily face politically motivated violence from law enforcement agencies.

4. We demand to stop financing Russian militarism with funds from selling coal, gas, and oil.

5. We fight gender-based violence and discrimination in all its manifestations - domestic and sexualized violence. We are fighting for the adoption of a law on domestic violence; we are fighting for the repeal of discriminatory laws on the so-called "LGBT propaganda". A society that is tolerant of domestic violence, a society that labels some families as acceptable and others not, is also more tolerant of militaristic violence: all types of violence are connected, and we as feminists are aware of this. The war starts at home. We also fight for reproductive justice for all: every womxn should have the right both to have a child and to an affordable and safe abortion, maternal and parental work should have decent state support, and access to contraception should not be difficult or limited. Demographic problems should be solved not by a ban on abortions and not by controlling other people's bodies but by sustainable social policies and raising living standards. For this, the war must be stopped immediately.

6. We fight for decent working conditions for all and the observance of labor rights. With the onset of the invasion, the number of laid-off and unemployed increased. Employers use their power and pressure to punish workers for anti-war stance. The first to suffer from the cuts in labor laws are womxn, minorities, and migrants. We support the work of independent trade unions and strikes.

7. We are fighting against Putin's dictatorship in Russia - for the impeachment and trial of all officials involved in this war, for the abolition of conservative amendments to the constitution, for the abolition of censorship, for the dismantling of the institution of state propaganda, for freedom of speech and freedom of assembly. We oppose the monopoly of the state on the information field and the field of culture and education.

8. We stand for the exchange of prisoners - "all for all", for the return to Ukraine of all Ukrainian children and orphans who were involuntarily taken to the Russian Federation, for an international trial of all war criminals. We stand for the introduction of reparations to Ukraine for the damage caused. Russian money spent on continuing this war should be directed to restoring Ukraine.

9. We oppose discrimination against all nationalities and peoples of Russia on the territory of Russia, against forced Russification, and disregard for local history and context. Russia needs decolonization: at the level of education, culture, and collective memory, we must study and realize our imperial present and past, the history of crimes against different peoples in tsarist and Soviet times (deportations, repressions, imprisonment, the extermination of people on a national basis, the destruction of foreign cultures and languages). Equality of all languages and cultures, ensuring security for all nationalities on the territory of the Russian Federation, and the liberation of Russia itself from Russian fascism and Nazism is a priority tasks for our common future.

https://www.facebook.com/feministantiwarresistance

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 21:11

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.