Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 22:25

Η «επίλυση του Κυπριακού» απ’ την πλευρά των από κάτω: τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για μια Ενωμένη Κύπρο

Η «επίλυση του Κυπριακού» απ’ την πλευρά των από κάτω: τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για μια Ενωμένη Κύπρο

 

 

Οι συνομιλίες στο Μον Πελεράν και στη Γενεύη εμφανίζονται στα ΜΜΕ ως ένα σκληρό παζάρι μεταξύ των καπιταλιστών (Ελληνοκυπρίων, Ελλήνων, Τουρκοκυπρίων και Τούρκων), το οποίο διεξάγεται επάνω στο έδαφος των ιμπεριαλιστικών «γεωστρατηγικών» σχεδιασμών για την περιοχή. Και αναμφίβολα πρόκειται για ένα παζάρι εδαφών, στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής ισχύος, αλλά και ένα παζάρι για την εύνοια και την συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού.

Όμως, τα παζαρέματα αυτά και οι σκληροί ανταγωνισμοί, που φτάνουν στην κοινή γνώμη μέσα από τις φιλτραρισμένες ειδήσεις και τις ανακοινώσεις των ηγετών της κάθε πλευράς, επισκιάζουν την εικόνα μιας άλλης πραγματικότητας, η οποία αναπτύσσεται στη βάση της κυπριακής κοινωνίας, και στις δύο κοινότητες, οι οποίες ενώνονται για να απαιτήσουν από τις ηγεσίες τους να προχωρήσουν άμεσα στην εξεύρεση λύσης, που θα εγγυάται, όχι εδαφικά και οικονομικά κέρδη για τους καπιταλιστές, αλλά τα δικαιώματα των απλών ανθρώπων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, των άλλων εθνοτικών ομάδων του νησιού και των μεταναστών.

Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνη - Ενωμένη Κύπρος» στηρίζεται από 74 τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές οργανώσεις: όλα σχεδόν τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα, τα αριστερά ελληνοκυπριακά συνδικάτα, από νεολαιίστικες οργανώσεις, αριστερές οργανώσεις και κόμματα, πολιτιστικούς συλλόγους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο κοινότητες (αρχικά 74 οργανώσεις και στη συνέχεια περισσότερες). Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνη - Ενωμένη Κύπρος» έχει οργανώσει μέχρι τώρα πολλές κινητοποιήσεις υπέρ της εξεύρεσης λύσης («για τη δημιουργία μιας διζωνικής, δικοινοτικής, ενωμένης και ομόσπονδης Κύπρου»). Ακολουθούν οι υπογραφές των 74 οργανώσεων που υποστηρίζουν την «Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνη - Ενωμένη Κύπρος»:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS

2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS

3 Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN

4 Pancyprian Federation of Labour PEO

5 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN

6 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS

7 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN

8 Cyprus Publisher’s Association - KYa B

9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

10 Movement for a Federal Cyprus

11 Proodeftiki Primary School Teachers movement

12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement

13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

14 İskele Citizens Initiative

15 Municipal Workers Trade Union - BES

16 Socialist İnitiative

17 United Democrats Youth organization

18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can

19 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation

20 Peace Association

21 New Cyprus Association

22 Left Wing

23 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

24 Federation of Cypriot Organizations in Greece - OKOE

25 Federation of Cypriot Organizations in Greece - Youth OKOE

26 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus

27 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ

28 Publishers Trade Union - BASIN-SEN

29 BARAKA Cultural Group

30 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN

31 Cyprus Turkish Association for Democracy - KTDD

32 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES

33 KGP

34 Cyprus Youth Platform

35 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

36 Cyprus Reunification Movement

37 German-Cypriot Forum

38 Workers Democracy

39 Youth Against Nationalism

40 NGO Support Centre

41 IKME Sociopolitical Studies Institute

42 Hands across the Divide

43 Association of Historical Dialogue and Research

44 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations

45 Stop the War Coalition

46 Kontea Heritage Foundation

47 Committee for a Radical Left Coalition ERAS

48 New Internationalist Left

49 Drasy- Eylem

50 GAT -Gender Advisory Team

51 Cyprus Academic Dialogue

52 Turkish Cypriot Businessmen Association

53 Famagusta Our Town

54 Cyprus Sustainability Institute

55 Famagusta Initiative

56 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

57 Bicommunal Kyrenia Initiative

58 Cyprus Writer's Union

59 Epilogi Limassol cultural movement

60 INVEST IN EDUCATION

61 Enorasis sociocultural club

62 Post Research Institute

63 Politia

64 HASDER

65 HAZINE-SEN

66 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

67 Cyprus Song Association - KIBHAD

68 The Management Centre of the Mediterranean

69 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association

70 Feminist ATÖLYE

71 Cyprus Turkish Building Contractor's Association

72 MEGEM

73 DayaniŞma - Solidarity

74 KLIIR

(πηγή: «Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης- Ενωμένη Κύπρος. Διακήρυξη», The Trim Το κούρεμα, 6 Νοεμβρίου, 2016)

Επίσης το «Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου», στο οποίο συμμετέχουν όλα σχεδόν τα συνδικάτα και των δύο κοινοτήτων του νησιού στηρίζει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυριακού, προβάλλοντας τα εργατικά αιτήματα και δικαιώματα όλων των εργαζομένων του νησιού.

Κοινή διακήρυξη Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπρου

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της εργατικής τάξης της Κύπρου, με την ολοκλήρωση της συνόδου του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 και ασχολήθηκε με το Κυπριακό σημειώνουν:

Το ΠΦΚ είναι διαχρονικά δεσμευμένο στον αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης και την επανένωση της κοινής μας πατρίδας μέσα από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με καλή θέληση και προσήλωση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και επιτυχής κατάληξη. Η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. Με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ τονίζουν πως η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:

- Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης.

- Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης.

- Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών.

- Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου.

- Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

- Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού.

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και οι οργανώσεις μέλη του είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους δύο ηγέτες και τις διαπραγματευτικές τους ομάδες για να βοηθήσουν και να συμβάλουν με όλους τους δυνατούς τρόπους ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια του κοινού στόχου για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

(Πηγή: Θέλουμεν Ομοσπονδία - We Want Federation - Federasyon İstiyoruz!, 9 Ιανουαρίου 2017)

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων υπέρ της λύσης. Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε και πάλι Δικοινοτική Κινητοποίηση στην Τσεντίγκαγια (στο γήπεδο της νεκρής ζώνης, δίπλα από Λήδρα Πάλας).

(Πηγές: «Πρόγραμμα της κινητοποίησης στη Τσεντίγκαγια, 10/1/17», Θέλουμεν Ομοσπονδία - We Want Federation - Federasyon İstiyoruz!, 10 Ιανουαρίου 2017 και «Ήμασταν τζαμαί τζαι ήμασταν πολλοί. Ως την επόμενη φορά, λοιπόν», Θέλουμεν Ομοσπονδία - We Want Federation - Federasyon İstiyoruz!, 10 Ιανουαρίου 2017)

Επιμέλεια: Κώστας Κούσιαντας

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 17:17

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.