Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021 10:17

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Σεξουαλικότητα, σεξουαλικές σχέσεις, ομοφυλοφιλία

 

 

 

Jason Crouthamel

 

 

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Σεξουαλικότητα, σεξουαλικές σχέσεις, ομοφυλοφιλία

 

 

 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια διεθνή επισκόπηση της ιστορίας της σεξουαλικότητας κατά τον Μεγάλο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων (1) της επιδημίας αφροδίσιων νοσημάτων, της πορνείας και της επέκτασης της κρατικής επιτήρησης της σεξουαλικότητας· (2) των επιπτώσεων του πολέμου στις αντιλήψεις για τις σεξουαλικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα· και (3) των επιπτώσεων του πολέμου στα κινήματα σεξουαλικής μεταρρύθμισης, ιδίως στο κίνημα χειραφέτησης των ομοφυλοφίλων στη Γερμανία. Ενώ οι στρατιωτικές αρχές τόσο στις δημοκρατικές όσο και στις αυταρχικές κοινωνίες προσπαθούσαν να επιβάλουν τα ηγεμονικά έμφυλα και σεξουαλικά πρότυπα, ο πόλεμος κατακερμάτισε και περιέπλεξε τις αντιλήψεις των στρατιωτών και των πολιτών για τη «φυσιολογική» σεξουαλικότητα, οι οποίες μετασχηματίστηκαν ως αντίδραση στις τραυματικές συνέπειες του ολοκληρωτικού πολέμου.

 

Εισαγωγή

Οι ιστορικοί έχουν εστιάσει πρόσφατα το ενδιαφέρον τους στις επιπτώσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη σεξουαλική συμπεριφορά και στις αντιλήψεις για τα σεξουαλικά πρότυπα και τις ταυτότητες. Όπως παρατήρησε η ιστορικός Dagmar Herzog, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διατάραξε τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές και δημιούργησε ένα περιβάλλον στο οποίο άνδρες και γυναίκες μπορούσαν να εξερευνήσουν νέες σεξουαλικές εμπειρίες που έγιναν δυνατές χάρη στη μαζική κινητοποίηση και την απεξάρτηση από τους περιορισμούς που επέβαλαν οι παραδοσιακοί θεσμοί1. Ως αποτέλεσμα αυτής της διατάραξης των υφιστάμενων κοινωνικών δομών, οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές τόσο στις δημοκρατικές όσο και στις αυταρχικές κοινωνίες προσπάθησαν να ελέγξουν και να παρακολουθήσουν τις συμπεριφορές τόσο των στρατιωτών όσο και των πολιτών, επιβάλλοντας ιδανικές «ανδρικές» και «γυναικείες» σεξουαλικές συμπεριφορές στο πλαίσιο της στρατιωτικοποίησης και των συμφερόντων του έθνους. Οι αντιδράσεις των απλών ανδρών και γυναικών στις ιατρικές, στρατιωτικές και πολιτικές προσπάθειες ελέγχου ήταν πολύπλοκες. Όπως παρατήρησε πρόσφατα η ιστορικός Christa Hämmerle, είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί ο βαθμός στον οποίο οι ηγεμονικές, στρατιωτικοποιημένες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων έγιναν αποδεκτές από την πλειονότητα των στρατιωτών που βίωσαν τον Μεγάλο Πόλεμο2. Ενώ πολλοί στρατιώτες και πολίτες επιβεβαίωσαν τα ηγεμονικά πρότυπα φύλου και σεξουαλικότητας, η συνολική εμπειρία του πολέμου οδήγησε επίσης πολλούς να ανατρέψουν, να οικειοποιηθούν και να διαστρεβλώσουν τα επικρατούντα πρότυπα.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να δώσει μια επισκόπηση τόσο του τρόπου με τον οποίο οι αρχές προσπάθησαν να ελέγξουν τη σεξουαλικότητα, όσο και του τρόπου με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες διαπραγματεύτηκαν ή αντέδρασαν σε αυτούς τους ελέγχους. Ενώ πολλοί στρατιώτες και πολίτες υπέστησαν τραύματα από την εμπειρία του πολέμου και την αντιλήφθηκαν ως μια καταστροφική δύναμη όσον αφορά τους ρόλους των φύλων και τα σεξουαλικά πρότυπα, άλλοι είδαν τον πόλεμο ως σεξουαλικά απελευθερωτικό, επιτρέποντάς τους να εξερευνήσουν νέες συμπεριφορές ή να εκδηλώσουν υπάρχουσες, αλλά μέχρι τότε κρυμμένες, ταυτότητες. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια επισκόπηση της επικρατούσας επιστημονικής έρευνας που ασχολείται με την ιστορία της σεξουαλικότητας στον Μεγάλο Πόλεμο, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τα διεθνή πλαίσια. Επιπλέον, επιχειρεί μια ματιά στις πρωτογενείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων του μετώπου που παρήχθησαν από Γερμανούς στρατιώτες και παρέχουν στοιχεία για το πώς οι απλοί άνδρες αντιλαμβάνονταν τις σεξουαλικές επιπτώσεις του πολέμου. Το πρώτο θέμα που διερευνάται εδώ είναι ο αντίκτυπος της επιδημίας αφροδίσιων νοσημάτων, της πορνείας και της διευρυνόμενης επιτήρησης της σεξουαλικότητας από τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές. Δεύτερον, το άρθρο αυτό θα αναλύσει τον αντίκτυπο του πολέμου στις αντιλήψεις για τις σεξουαλικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Αυτή η ενότητα δίνει έμφαση στο πώς ο πόλεμος άλλαξε τις αντιλήψεις για την αρρενωπότητα και αντιπαραβάλλει τα ηγεμονικά ιδεώδη με τις λαϊκές κατασκευές της ανδρικής σεξουαλικότητας. Η τελευταία ενότητα διερευνά τις επιπτώσεις του πολέμου στα σεξουαλικά μεταρρυθμιστικά κινήματα, ιδίως στο κίνημα χειραφέτησης των ομοφυλοφίλων στη Γερμανία, το οποίο παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι σεξουαλικές μειονότητες αμφισβήτησαν και υιοθέτησαν ταυτόχρονα τα κυρίαρχα πρότυπα φύλου στον απόηχο της πολεμικής εμπειρίας.

1 Soldat und Frau Militaer Propaganda 1WK Erster Weltkrieg 1916

 

Σεξουαλική κρίση: πορνεία, αφροδίσια νοσήματα και σεξουαλική βία

Ο πόλεμος αποδιοργάνωσε τις οικογένειες και δημιούργησε τεράστιο άγχος σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι και στα πολεμικά μέτωπα. Οι στρατοί και οι πολιτικές κυβερνήσεις κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα των εκατομμυρίων σεξουαλικά απογοητευμένων ανδρών στον πόλεμο. Δημιούργησαν επίσης συστήματα στα μετόπισθεν για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη σεξουαλική απιστία των γυναικών, οι οποίες, καθώς ο πόλεμος τραβούσε σε μάκρος, στοχοποιούνταν όλο και περισσότερο είτε ως μολυσματικές απειλές για την υγεία των πολεμιστών ανδρών είτε ως άπιστα, αντιπατριωτικά άτομα που πρόδιδαν το έθνος. Αυτές οι ανησυχίες ενέτειναν τις δυσαρέσκειες και τις εντάσεις μεταξύ των δύο μετώπων, καθώς η ιδιωτική ζωή γινόταν αντικείμενο κρατικής επιτήρησης και ελέγχου.

Οι άνδρες και οι γυναίκες όφειλαν να συνδέονται αμοιβαία με την υπηρεσία τους στην πατρίδα, είτε ως πιστές σύζυγοι και μητέρες είτε ως πολεμιστές. Τα σεξουαλικά τους ένστικτα υποτίθεται ότι έπρεπε να ανασταλούν, ενώ και τα δύο φύλα αφιέρωναν την ενέργειά τους στην εκπλήρωση των αμοιβαίων ρόλων τους για το έθνος. Τα ποιήματα και τα αφιερώματα στις εφημερίδες του μετώπου, τόσο σε εκείνες συντάσσονταν από στρατιωτικούς αξιωματούχους όσο και σε εκείνες που συντάσσονταν από στρατιώτες, ήταν γεμάτα από αφιερώματα στις πιστές γυναίκες που, μαζί με τον Θεό και την πίστη στην πατρίδα, έδιναν στους άνδρες την ψυχολογική δύναμη να πολεμήσουν γενναία3. Οι γυναίκες αναμενόταν να παίζουν έναν σχεδόν μυθικό ρόλο ως ιερές, υπομονετικές φυσιογνωμίες. Οι αυστραλιανές εφημερίδες ενίσχυαν την εικόνα των γυναικών που, όπως εκείνες στην αρχαία Ελλάδα, έστελναν τους άνδρες τους στον πόλεμο χωρίς παράπονα ή οποιαδήποτε αναφορά στις προσωπικές τους ανάγκες4. Αυτή η εικόνα της υπομονετικής και πιστής γυναίκας στο εσωτερικό μέτωπο υποτίθεται ότι χρησίμευε ως φαντασίωση για τους μοναχικούς στρατιώτες, και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους άνδρες ότι τα όνειρα των εξιδανικευμένων γυναικών στο σπίτι παρείχαν αρκετή σεξουαλική ικανοποίηση.5 Στις επιστολές τους από το μέτωπο, ιδίως κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου, οι στρατιώτες ενίσχυαν την αντίληψη του εσωτερικού μετώπου ότι παρέμεναν σεξουαλικά «αγνοί» όσο βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου και διαβεβαίωναν τις συζύγους και τις φίλες τους ότι τα «ξένα» κορίτσια δεν τους έβαζαν σε πειρασμό να παραστρατήσουν.

Η προπαγανδιστική εικόνα των ανδρών ως εγκρατών ηρώων αφοσιωμένων στο έθνος υπονομεύτηκε από μια κρίση που λειτούργησε ως εστία σεξουαλικών εντάσεων μεταξύ πολεμικού μετώπου και των μετόπισθεν. Η εξάπλωση των αφροδισίων νοσημάτων (ΑΝ) αντανακλούσε την πραγματικότητα ότι η σεξουαλική περιπέτεια αποδείχτηκε μια διαδεδομένη ανακούφιση από το άγχος του μετώπου για εκατομμύρια άνδρες που είχαν απομακρυνθεί από την πατρίδα τους και ήταν μακριά από τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές. Τα νοσοκομεία σε πόλεις όπως το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου οι στρατιώτες που μετέβαιναν στο μέτωπο αναμείχθηκαν με μια διαρκώς διευρυνόμενη αγορά πορνών, ξεχείλισαν από μολυσμένους άνδρες και γυναίκες σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε να δημιουργηθούν κρεβάτια για ασθενείς με αφροδίσια νοσήματα σε αίθουσες διαλέξεων και σε αυτοσχέδιες κλινικές.6 Σε μια ανταλλαγή επιστολών τον Μάρτιο του 1915 με τον υφυπουργό Εσωτερικών, ο Γερμανός καγκελάριος Τέομπαλντ φον Μπέτμαν Χόλβεχ (1856-1921) δήλωσε ότι η κρίση των Α.Ν. είχε φτάσει σε τέτοια επική κλίμακα που αποδυνάμωνε τη μαχητική δύναμη του γερμανικού στρατού και απαιτούσε «μια ενεργητική κρατική παρέμβαση» για την προστασία από την εξάπλωση της νόσου7.

Οι στρατοί οργάνωσαν συστήματα για τη ρύθμιση της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ο γερμανικός στρατός οργάνωσε ένα σύστημα ελεγχόμενων οίκων ανοχής ακριβώς πίσω από τις γραμμές, με ιατρικές εξετάσεις των ιερόδουλων. Ο γαλλικός στρατός επέκτεινε επίσης ένα σύστημα maisons tolerées (οίκων ανοχής), όπου η πορνεία ρυθμιζόταν προσεκτικά. Οι γιατροί και οι υπουργοί της κυβέρνησης στη Γαλλία υποστήριζαν τους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους για τους στρατιώτες και τις πόρνες, ώστε να ελέγχεται η εξάπλωση των ασθενειών, οι οποίες, όπως υποστήριξε ένας ειδικός, απειλούσαν να διαβρώσουν όχι μόνο τη μαχητική δύναμη του στρατού, αλλά και τη φυλετική υγεία της Γαλλίας.8 Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιούσε αφίσες στα στρατόπεδα εκπαίδευσης για να παροτρύνει τους στρατιώτες να παραμένουν «ηθικά καθαροί»9 Στη Γερμανία, οι άνδρες που είχαν μολυνθεί από αφροδίσια νοσήματα στα μετόπισθεν υποχρεούνταν να αναγνωρίζουν τις γυναίκες που φέρονταν να τους είχαν μεταδώσει την ασθένεια και, αποκαλύπτοντας το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες σήκωναν το κύριο βάρος της τιμωρίας, οι ύποπτες γυναίκες καταγράφονταν ως ιερόδουλες10.

Οι στρατιωτικές αρχές θεωρούσαν γενικά τη σεξουαλική δραστηριότητα των στρατιωτών και την αναζήτηση ανακούφισης ως ένα φυσικό ένστικτο που δεν μπορούσε να αναιρεθεί, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Ο στρατός της Αυστροουγγαρίας, για παράδειγμα, έβλεπε τους στρατιώτες που αναζητούσαν σεξουαλικές σχέσεις ως απόλυτα φυσιολογικούς, ενώ οι γυναίκες που γίνονταν πόρνες θεωρούνταν ξελογιάστρες που προκάλεσαν αυτή την κρίση11. Οι καθολικές αρχές στην Αυστροουγγαρία απέδιδαν την ευθύνη για τη σεξουαλική κρίση στην αύξηση της πορνείας και οι γυναίκες θεωρούνταν ανήθικες, ενώ η έξαρση των ανδρικών σεξουαλικών ενστίκτων θεωρούνταν συγχωρητέα στο πλαίσιο του πολέμου12. Αυτή η αντίληψη των ανδρών ως πιο επιθετικών σεξουαλικά είχε και μια φυλετική διάσταση. Για παράδειγμα, η γαλλική αστυνομία έβλεπε τους Αφροαμερικανούς στρατιώτες ως πιο ασύδοτους σεξουαλικά και πιο δύσκολο να ελεγχθούν13.

Το σεξ υποβλήθηκε σε περιορισμούς, καθώς ο στρατός προσπαθούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.14 Οργανώσεις πολιτών στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανικού Κέντρου για την Προστασία της Νεολαίας (Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge), κάλεσαν το Υπουργείο Πολέμου της Βαυαρίας να οργανώσει τακτικές ιατρικές εξετάσεις για τις πόρνες, να απομονώσει και να θεραπεύσει τους άνδρες με Α.Ν. και να εκπαιδεύσει τους στρατιώτες για το πώς να αποφεύγουν τη μόλυνση.15 Οι στρατοί της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Πρωσίας ξεκίνησαν επίσης εκστρατείες πρόληψης των Α.Ν. στις αρχές του 1915. Το πρωσικό Υπουργείο Πολέμου διοργάνωσε διαλέξεις για τους στρατιώτες σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της κατάχρησης αλκοόλ, η οποία, σύμφωνα με τους γιατρούς, οδηγούσε σε υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης, καθώς οι μεθυσμένοι άνδρες ήταν λιγότερο πιθανό να απέχουν από την επίσκεψη σε ιερόδουλες16. Οι Γάλλοι σταυροφόροι της ηθικής κατήγγειλαν επίσης την εξάπλωση του αλκοόλ στο μέτωπο ως το έναυσμα για τον σεξουαλικό εκφυλισμό. Το 1915, ο François Dulom έγραψε μια μελέτη για την πορνεία με την οποία επιτέθηκε στους «εμπόρους ποτών και μπύρας» για τον πολλαπλασιασμό της σεξουαλικής ανηθικότητας που «δηλητηρίαζε» τη μαχητική δύναμη της Γαλλίας17. Στην Ιταλία, η Ανθρωπιστική Εταιρεία του Μιλάνου συνέδεσε την αυξανόμενη κατανάλωση αλκοόλ με την κλιμακούμενη σεξουαλική ασυδοσία και οι κοινωνικοί σχολιαστές προσπάθησαν να περιορίσουν την κατανάλωση αλκοόλ σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τη νεολαία18. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον πόλεμο το 1917, το Αμερικανικό Προοδευτικό κίνημα είδε γρήγορα τον πόλεμο τόσο ως απειλή για την ηθική όσο και ως ευκαιρία για την επέκταση του κοινωνικού ελέγχου. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ συγκρότησε μια επιτροπή που ενθάρρυνε τους στρατιώτες να «θωρακιστούν» ενάντια στους πειρασμούς του αλκοόλ και της σεξουαλικής απιστίας και η κυβέρνηση οργάνωσε σεμινάρια για τους στρατιώτες στους στρατώνες των ΗΠΑ για να τους προετοιμάσει πριν την αποστολή τους στη Γαλλία19.

Ακόμα πιο επιθετική από τις γερμανικές και γαλλικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της μάστιγας των Α.Ν. η βρετανική πολιτική κυβέρνηση μετατόπισε την εστίασή της από τις πόρνες σε όλες τις γυναίκες. Η ιστορικός Susan Grayzel κατέδειξε ότι σε αντίθεση με τις γαλλικές και βελγικές απεικονίσεις των γυναικών ως θυμάτων των σεξουαλικών αρπακτικών, οι Βρετανίδες στο εσωτερικό μέτωπο θεωρούνταν ευρύτερα ως οι επιτιθέμενες που απειλούσαν την υγεία και την επιβίωση του έθνους με την ανήθικη συμπεριφορά τους. Ο βρετανικός νόμος περί μεταδοτικών ασθενειών περιείχε πρόσθετες διατάξεις που στοχοποιούσαν ποινικά όποιες γυναίκες μόλυναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων με αφροδίσια νοσήματα20, εν μέρει ως απάντηση στην εξάπλωση του «χακί πυρετού», όπου νεαρές γυναίκες φλέρταραν με στρατιώτες στους δρόμους του Λονδίνου, κάτι που οδήγησε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να τις χαρακτηρίσουν «ερασιτεχνικά πόρνες». Το πιο ενοχλητικό για τις αρχές ήταν το γεγονός ότι οι γυναίκες ξεκινούσαν ανοιχτά σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες. Η αστυνομία στη Βρετανία πάσχιζε να εντοπίσει τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών, η συμπεριφορά των οποίων τις έκανε να χαρακτηριστούν ως πόρνες, οι οποίες όμως δεν είχαν ποινικό μητρώο πριν από τον πόλεμο. Ενώ ο αριθμός των φερόμενων ως ιερόδουλων, ιδίως στις αστικές περιοχές που κατακλύζονταν από ένστολους άνδρες, επεκτάθηκε με γεωμετρική πρόοδο κατά τη διάρκεια του πολέμου, το ποσοστό των συλλήψεων στην πραγματικότητα μειώθηκε, καθώς η αστυνομία, με συμπάθεια προς τους στρατιώτες που ένιωθαν ότι δικαιούνται σεξουαλικές περιπέτειες, έκλεινε τα μάτια στην εμπορική βιομηχανία του σεξ.21 Σε αντίθεση με τη Βρετανία, η γαλλική κυβέρνηση εν καιρώ πολέμου, ενώ συνέχισε να ρυθμίζει την πορνεία όπως και πριν από τον πόλεμο, δεν πρόσθεσε νομικές διατάξεις για να επιτεθεί σε γυναίκες με αφροδίσια νοσήματα22 Οι οίκοι ανοχής στη Ρωσία ήταν επίσης ελεγχόμενοι, αλλά η αστυνομία του Τσάρου δεν μπόρεσε να μειώσει τον αριθμό των γυναικών και των εφήβων που γίνονταν ερασιτεχνικά πόρνες του δρόμου, καθώς η οικονομική κρίση τους οδηγούσε στην απόγνωση23.

Παρά τις στρατιωτικές διαβεβαιώσεις ότι είχαν τον έλεγχο της ανδρικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, οι ομάδες ιατρικών και πολιτικών συμφερόντων θεώρησαν ότι αυτά τα προγράμματα ρύθμισης του σεξ ήταν αντίθετα προς τις εθνικές αξίες. Οι σταυροφόροι της ηθικής κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες στα μέσα ενημέρωσης των στρατιωτών για να προωθήσουν αυτό που θεωρούσαν ως την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής αποδιοργάνωσης των Γερμανών στρατιωτών και των οικογενειών τους: την αποχή. Ο εξιδανικευμένος μαχητής του μετώπου υποτίθεται ότι ήταν τόσο επικεντρωμένος στην επιβίωση του έθνους και την τελική νίκη που δεν χρειαζόταν την παρηγοριά ή την διαφυγή της σεξουαλικής απόλαυσης24. Οι εφημερίδες του μετώπου δημοσίευαν άρθρα στρατιωτικών γιατρών για τους κινδύνους των αφροδισίων που τόνιζαν τον σεξουαλικό έλεγχο ως ηρωικό ιδανικό, απαραίτητο όχι μόνο για την υγεία των οικογενειών τους, αλλά και για την επιβίωση του έθνους25.

Οι βρετανικές στρατιωτικές αρχές επέτρεψαν στους στρατιώτες τους να επισκέπτονται τα maisons tolerées στη Γαλλία, αλλά δέχονταν όλο και περισσότερα πυρά από τους πολιτικούς επικριτές. Ο Σύλλογος για την Ηθική και Κοινωνική Υγιεινή (AMSH / Association for Moral and Social Hygiene) υποστήριξε στο Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 1918 ότι οι Βρετανοί άνδρες δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στους γαλλικούς οίκους ανοχής, και όταν ο υφυπουργός Πολέμου πρότεινε ότι οι οίκοι ανοχής ήταν αναγκαίο κακό, τα μέλη του AMSH αντέτειναν ότι το να κλείνουν τα μάτια στη σεξουαλική ασυδοσία των στρατιωτών ήταν ασυμβίβαστο με τις επικρατούσες απόψεις περί ανδρισμού που ανέμεναν από τους άνδρες να ασκούν αυτοέλεγχο και σεβασμό προς τις γυναίκες. Αντίστοιχα, τα μέλη της Γαλλικής Ένωσης Σουφραζέτων για το δικαίωμα ψήφου, διαμαρτυρήθηκαν ότι οι οίκοι ανοχής αποτελούσαν προσβολή για τις ευυπόληπτες γυναίκες και ότι παρόλο που το ελεγχόμενο σεξ μπορεί να βοήθησε στον περιορισμό των ασθενειών, συνέβαλε στην ηθική παρακμή των ανδρών και των γυναικών26.

Ενώ ο στρατός ρύθμιζε το σεξ και ενθάρρυνε τους άνδρες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης των Α.Ν. το εσωτερικό μέτωπο διατηρούσε επίμονα την εικόνα των ανδρών ως σεξουαλικά «αγνών». Οι σταυροφόροι της ηθικής ανησυχούσαν ότι αν οι άνδρες δεν παρέμεναν εγκρατείς, οι στρατιώτες θα υπέφεραν από πνευματική κρίση και ηθική κατάπτωση που ήταν εξίσου απειλητική για το έθνος με την εξάπλωση των αφροδισίων νοσημάτων27. Οργανώσεις των πολιτών υποστήριζαν το κλείσιμο όλων των πορνείων και την πλήρη σεξουαλική αποχή των στρατιωτών. Το Γερμανικό Τμήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κατάργησης [των νόμων που επέτρεπαν και ρύθμιζαν την πορνεία], με επικεφαλής γυναίκες της μεσαίας τάξης, παραπονέθηκε στο Βαυαρικό Υπουργείο Πολέμου ότι ήταν απογοητευτικό για τις γυναίκες στο εσωτερικό μέτωπο να ακούνε ότι οι άνδρες που δεν μπορούσαν να αντέξουν το άγχος του μετώπου κατέφευγαν στην αναζήτηση παρηγοριάς σε πόρνες. Η ομοσπονδία τάχθηκε έτσι υπέρ της πλήρους απαγόρευσης των εξωσυζυγικών επαφών που επιβλήθηκε στους στρατιώτες28. Γάλλοι γιατροί και πολιτικοί επικριτές παραπονέθηκαν ότι το οργανωμένο σύστημα των οίκων ανοχής, που δικαιολογούνταν από τον στρατό ως απαραίτητο για την προσωρινή σεξουαλική ανακούφιση των στρατιωτών, ήταν τελικά επιζήμιο. Ο Louis Fiaux (1847-1936), ο οποίος συνέγραψε μια μελέτη για τη σεξουαλική συμπεριφορά των στρατιωτών, υποστήριξε ότι οι εγκεκριμένοι από τον στρατό οίκοι ανοχής έδιναν στους άνδρες μεγαλύτερες δυνατότητες για σεξουαλική απιστία από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Άλλοι Γάλλοι γιατροί προειδοποιούσαν ότι οι κατά τα άλλα αθώοι στρατιώτες διαφθείρονταν από τους οίκους ανοχής, όπου ένα και μόνο σφάλμα θα προκαλούσε ηθική βλάβη και θα κατέστρεφε την ικανότητά τους να παραμείνουν ενάρετοι και πιστοί στις συζύγους τους στο μέλλον29.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του στρατού ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί την εξάπλωση της μόλυνσης μέσω της εκπαίδευσης στην αποχή και της διαχείρισης της πορνείας, ο αριθμός των στρατιωτών που έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα πολλαπλασιάστηκε. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1915, ιατρικοί εμπειρογνώμονες στη Γερμανία υπολόγιζαν ότι το ισοδύναμο ενός ολόκληρου σώματος στρατού είχε προσβληθεί από σύφιλη και γονόρροια και είχε καταστεί ανίκανο να πολεμήσει30 Μόνο στο Βερολίνο, περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες στα στρατιωτικά νοσοκομεία νοσηλεύονταν για αφροδίσια νοσήματα μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου31. Οι στρατιώτες πήγαιναν απεγνωσμένα σε κομπογιαννίτες γιατρούς για αναποτελεσματικές θεραπείες, και τα ανεξέλεγκτα πορνεία συνέχισαν να ευδοκιμούν κοντά στο μέτωπο και στις πόλεις της Γερμανίας. Σύμφωνα με ορισμένους αναμορφωτές ηθικής, οι πόρνες στα μετόπισθεν αποτελούσαν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους στρατιώτες από εκείνες στο πολεμικό μέτωπο, καθώς οι πόρνες στα μετόπισθεν ήταν λιγότερο ελεγχόμενες και συνεπώς πιο πιθανό να μολυνθούν32.

Καθώς το μέτωπο εκτόπισε εκατομμύρια άνδρες από τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές, σύμφωνα με τους πολιτικούς επικριτές, διέφθειρε επίσης τη σεξουαλική ζωή των γυναικών. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Φυλακών Ρηνανίας-Βεστφαλίας του Ντίσελντορφ έγραψε στη γερμανική κυβέρνηση για την «ηθική ζημία» που προκάλεσε ο πόλεμος, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του αριθμού των γυναικών και των κοριτσιών που έπεφταν στην πορνεία και προσβάλλονταν από αφροδίσια νοσήματα33. Οι γυναίκες στα μετόπισθεν θεωρούνταν ευρύτατα ως πιο άσωτες και οι αρχές στη Μεγάλη Βρετανία επισήμαναν τα υψηλότερα ποσοστά παράνομων γεννήσεων, δημιουργώντας μια δημόσια κρίση για τα «μωρά του πολέμου», τα οποία φέρονταν να ήταν αποτέλεσμα των σύντομων σχέσεων των στρατιωτών με τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της άδειας τους. Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να παράσχει κρατική υποστήριξη για τα «μωρά του πολέμου» αντιπροσώπευε ένα ενδιαφέρον διπλό μοντέλο, καθώς η κυβέρνηση και τροφοδοτούσε την ανησυχία για την ηθική παρακμή και τις ασύδοτες γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα χορηγούσε κοινωνική πρόνοια για τις γυναίκες αυτές34.

Οι πολεμικές κυβερνήσεις αστυνόμευαν με επιθετικότητα την «ανήθικη» συμπεριφορά. Οι Γερμανοί πολίτες ενθαρρύνονταν να παρακολουθούν στο σπίτι τους γυναίκες που δεν ήταν πιστές στους συζύγους τους, και η αστυνομία συνέλεγε αναφορές από γείτονες που έδιναν πρόθυμα πληροφορίες στις αρχές για γυναίκες που θεωρούνταν ότι πρόδιδαν όχι μόνο τους συζύγους τους, αλλά και το έθνος35. Οι γυναίκες που είχαν σχέσεις με αιχμαλώτους πολέμου ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες. Τα ονόματά τους τυπώνονταν στις εφημερίδες και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα και φυλάκιση36.

Ενώ οι Γάλλοι, Βρετανοί και Γερμανοί στρατιώτες στο μέτωπο αναζητούσαν με ζήλο σεξουαλική ανακούφιση στα πορνεία που ελέγχονταν προσεκτικά από τους αντίστοιχους στρατούς τους ακριβώς πίσω από τις γραμμές, οι στρατιώτες που βρίσκονταν σε άδεια τρομοκρατούνταν από αυτό που αντιλαμβάνονταν ως το ηθικά χαλαρό περιβάλλον στα μετόπισθεν. Τα γαλλικά λαϊκά μέσα ενημέρωσης γέμισαν με εικόνες του «Φλερτ του 1914», γυναίκες που επιδείκνυαν μεγαλύτερη σεξουαλική ελευθερία, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα, όπου η μετατόπιση που προκάλεσε ο πόλεμος επέτρεπε την εξερεύνηση χώρων και συμπεριφορών που κάποτε ήταν ταμπού. Το δημοφιλές πολεμικό μυθιστόρημα του Paul Géraldy (1885-1983), La Guerre, Madam (Ο πόλεμος, κυρία), απεικόνιζε έναν στρατιώτη που επέστρεφε στο Παρίσι σοκαρισμένος από τις χήρες πολέμου που επιδείκνυαν τη σεξουαλικότητά τους και έδειχναν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις δικές τους υλικές απολαύσεις και ικανοποιήσεις παρά για την πραγματικότητα του πολέμου37. Οι εφημερίδες των Γάλλων στρατιωτών εξέφραζαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τις γυναίκες που απολάμβαναν και αναζητούσαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις, ενώ οι σύζυγοί τους θυσιάζονταν στο μέτωπο. Αυτές οι δυσαρέσκειες εντάθηκαν και έβλαψαν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς ξεδιπλώνονταν η τραυματική εμπειρία του πολέμου.

Ενώ οι Γάλλοι στρατιώτες εξέφραζαν δυσαρέσκεια για τις γυναίκες στην πατρίδα που επιδείκνυαν τη σεξουαλικότητά τους, εξοργίζονταν επίσης από τις αναφορές σεξουαλικής βίας που ασκούσαν οι Γερμανοί στρατιώτες σε Γαλλίδες στα κατεχόμενα εδάφη. Ο βιασμός έγινε ένα εθνικοποιημένο ζήτημα στο πλαίσιο του ολοκληρωτικού πολέμου. Τον Σεπτέμβριο του 1914, η γαλλική κυβέρνηση συγκρότησε μια επιτροπή, παρόμοια με τις κυβερνητικές έρευνες στη Βρετανία και το Βέλγιο, για να διερευνήσει τις αναφορές για βιασμούς που διαπράχθηκαν από Γερμανούς στρατιώτες. Οι μαρτυρίες στην επιτροπή αποκάλυψαν τη βιαιότητα του βιασμού, καθώς οι Γαλλίδες ανέφεραν τον εξευτελισμό και τη βία που υπέστησαν από τον στρατό κατοχής. Όπως κατέδειξε η ιστορικός Ruth Harris, οι εκθέσεις των επιτροπών συχνά αποκαλύπτουν ελάχιστα πράγματα για τα ψυχολογικά τραύματα των γυναικών, αλλά μάλλον αποκαλύπτουν περισσότερα για τις ανδροκρατούμενες αστυνομικές και πολιτικές αρχές που χρησιμοποίησαν αυτές τις αφηγήσεις για να τροφοδοτήσουν το εθνικιστικό και πολιτισμικό μίσος προς τους Γερμανούς εισβολείς. Τα θύματα βιασμού έτυχαν πολύ περισσότερης συμπάθειας από ό,τι οι προπολεμικές περιπτώσεις, των οποίων η σεξουαλική τιμή συχνά αμφισβητούνταν από την κοινωνία και τα δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δόθηκε επίσης μεγαλύτερη έμφαση στο φόβο και την οργή που προκαλούσαν αυτά τα εγκλήματα παρά στα ίδια τα μεμονωμένα θύματα. Στις προπαγανδιστικές απεικονίσεις των βιασμών, οι ιστορίες συχνά εξευτέλιζαν εμμέσως τους Γάλλους συζύγους και τους παρότρυναν να πολεμήσουν πιο επιθετικά38. Οι αφηγήσεις για τους βιασμούς χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο. Η βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε να «εμπορευθεί τον πόλεμο» και τελικά δημιούργησε μια έμφυλη γλώσσα για τον «δίκαιο πόλεμο», όπως έχει υποστηρίξει η ιστορικός Nicoletta F. Gullace, αναφέροντας τις γερμανικές θηριωδίες39. Παρόμοια με τον λόγο για τους βιασμούς στη Γαλλία, οι ατομικές εμπειρίες των γυναικών εντάχθηκαν στη γενικότερη στρατιωτική και πολιτική ατζέντα της παρακίνησης των ανδρών να καταταγούν στον στρατό και να υπερασπιστούν την τιμή του έθνους, και με τη σειρά τους την τιμή των γυναικών.

Το φύλο και η φυλή συναντήθηκαν σε συγκρούσεις σχετικά με τους αποικιακούς στρατιώτες που κλήθηκαν να πολεμήσουν για τη Βρετανία και τη Γαλλία λόγω της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.. Όπως υποστήριξε ο Santanu Das, «ο πόλεμος ανέτρεψε την παραδοσιακή αποικιοκρατική σχέση μεταξύ φυλής και φύλου»40, αντιστρέφοντας την τυπική ιμπεριαλιστική δυναμική κατά την οποία οι λευκοί ιμπεριαλιστές είχαν πρόσβαση σε Αφρικανές και Ασιάτισσες, τεράστιοι πληθυσμοί μη λευκών στρατιωτών, που χρειάζονταν απεγνωσμένα οι λευκοί ιμπεριαλιστές για να κερδίσουν τον πόλεμο, ζούσαν στην Ευρώπη και άρχισαν σχέσεις με λευκές γυναίκες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, αυξήθηκε η αντιπάθεια και η βία κατά των Βιετναμέζων και Αφρικανών στρατιωτών. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν άνδρες από πληθυσμούς των αποικιών επιδίωξαν σχέσεις με Γαλλίδες, και οι λευκοί Γάλλοι στρατιώτες, εξοργισμένοι με τη φυλετική ανάμειξη και την αντίληψη ότι «προδίδονταν» από λευκές γυναίκες, ενώ οι «πραγματικοί Γάλλοι» πολεμούσαν στο μέτωπο, παρενοχλούσαν και επιτίθονταν σε στρατιώτες από τις αποικίες.41 Οι Αφροαμερικανοί στρατιώτες που έφτασαν στη Γαλλία τους τελευταίους μήνες του πολέμου αντιμετώπισαν επίσης ρατσισμό, καθώς η γαλλική αστυνομία παρακολουθούσε τις συναναστροφές μεταξύ αυτών των Αμερικανών στρατιωτών και των λευκών Γαλλίδων42. Οι αντιδράσεις των λευκών ανδρών μπροστά στις φυλετικά μικτές σχέσεις αντανακλούσαν τις βαθιές ανασφάλειες σχετικά με τη διατάραξη της φυλετικής και σεξουαλικής τάξης.

2 Hurra Postkarte1

 

Οι σεξουαλικές σχέσεις σε καιρό πολέμου, η σεξουαλική συμπεριφορά και η κρίση του ανδρισμού

Οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκήθηκαν στους άνδρες στα χαρακώματα δημιούργησαν ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του πολεμικού μετώπου και των μετόπισθεν, παρά τις προσπάθειες να διατηρηθούν οι δεσμοί. Στις επιστολές τους προς το σπίτι, οι άνδρες έτειναν να ενισχύουν τα κυρίαρχα ανδρικά ιδεώδη και σχολίαζαν ελάχιστα τις σεξουαλικές τους εμπειρίες. Οι άνδρες συχνά απευθύνονταν στις συζύγους και τις φίλες τους για να τους παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη. Ο γαλλικός στρατός οργάνωσε ανταλλαγές επιστολών ανάμεσα στους στρατιώτες και τις marraine de guerre («νονές του πολέμου»), οι οποίες από πατριωτισμό αλληλογραφούσαν με τους στρατιώτες για να προσφέρουν αυτή τη συναισθηματική υποστήριξη και, αν και ήταν επίσημα ταμπού, μερικές φορές την υπόσχεση σεξουαλικής διαθεσιμότητας43. Σύμφωνα με τον ιστορικό Stéphane Audoin-Rouzeau, αυτές οι επιστολές και τα πακέτα φροντίδας από τα μετόπισθεν αποτελούσαν ζωτική συναισθηματική γραμμή ζωής για τους Γάλλους στρατιώτες.

Παρά τις μεταπολεμικές αναμνήσεις της «συντροφικότητας» ως το βασικό θεμέλιο για την ψυχολογική επιβίωση των στρατιωτών, οι άνδρες συνέχισαν να βασίζονται στις γυναίκες για συναισθηματική υποστήριξη. Αν και οι άνδρες συχνά λογοκρίνονταν στην αλληλογραφία τους με τις γυναίκες και δυσκολεύονταν να μεταφέρουν την εμπειρία της μαζικής βίας ή να περιγράψουν τις βαθύτερες συνέπειες του πολέμου, δεν διέκοψαν τους συναισθηματικούς δεσμούς τους με τις γυναίκες στα μετόπισθεν. Πράγματι, οι άνδρες δεν βασίζονταν απλώς στη «συντροφικότητα», αλλά οι επιστολές τους προς το σπίτι αποκαλύπτουν ότι πολλοί στην πραγματικότητα υπονοούσαν αισθήματα ευαλωτότητας και εξαρτιόνταν συναισθηματικά όλο και περισσότερο από τις συζύγους και τις φίλες τους44. Την ίδια στιγμή, καθώς ο πόλεμος τραβούσε σε μάκρος, η ειλικρινής λαχτάρα για τα μετόπισθεν μπορούσε εύκολα να καταρρεύσει και να μετατραπεί σε απογοήτευση, όταν οι άνδρες αντιλαμβάνονταν ότι οι γυναίκες δεν συμμερίζονταν τις θυσίες ή ότι δεν παρέμεναν συναισθηματικά και σεξουαλικά πιστές στους άνδρες τους στο μέτωπο.45 Μελέτες των επιστολών των Βρετανών στρατιωτών αποκαλύπτουν ότι φαντάζονταν μια αυστηρή διχοτόμηση μεταξύ της αίσθησης του πολεμικού ανδρισμού, η οποία συνεπαγόταν ανιδιοτελή αφοσίωση στην πατρίδα, και της πιστής γυναίκας, η οποία έδειχνε την αφοσίωσή της στο έθνος υποστηρίζοντας τον στρατιώτη σύζυγό της μέσω της σανίδας σωτηρίας του ταχυδρομείου. Ταυτόχρονα, οι άνδρες άρχισαν επίσης να δυσανασχετούν με τις γυναίκες επειδή δεν συμμερίζονταν την τρομακτική πραγματικότητα του πολέμου46.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα μετόπισθεν τροφοδοτούσαν τις ανησυχίες για τη σεξουαλικότητα των γυναικών με ιστορίες για γυναίκες που ήταν σεξουαλικά εκτός ελέγχου. Η εικόνα της σεξουαλικά ανεξάρτητης γυναίκας που κάπνιζε δημοσίως και διεκδικούσε μεγαλύτερη οικονομική δύναμη έγινε στόχος συντηρητικών επικριτών που έβλεπαν τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως απειλή για τους άνδρες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Οι γυναίκες αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς ότι η «νέα» γυναίκα είναι άπιστη και διαμαρτυρήθηκαν για το διπλό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι κοινωνίες έκλειναν τα μάτια στην ανδρική σεξουαλική συμπεριφορά, ενώ οι γυναίκες υφίσταντο αυξημένο έλεγχο. Το 1916, η Γαλλίδα φεμινίστρια Marguerite de Witt-Schlumberger (1853-1920) ζήτησε ένα ενιαίο ηθικό πρότυπο ως απάντηση στα χαλαρά ήθη που προέκυπταν σε καιρό πολέμου. Αυτό περιελάμβανε σεξουαλική αυτοσυγκράτηση όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Οι γυναίκες επέκριναν την ανεκτικότητα που απολάμβαναν οι άνδρες που βρίσκονταν μακριά από το σπίτι. Το 1917 το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Γαλλίας επέστησε την προσοχή σε Άγγλους στρατιώτες που κυκλοφορούσαν «πορνογραφικές» φήμες για χαλαρές Γαλλίδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες προσπάθησαν να μεταθέσουν την ευθύνη για την ηθική παρακμή στους σεξουαλικά αποκλίνοντες στρατιώτες47.

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών κλιμακώνονταν, το σεξ γινόταν, όπως παρατηρούσαν ορισμένοι στρατιώτες, πιο «μηχανικό» και μη ικανοποιητικό. Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες επικριτές της «μηχανοποίησης» του έρωτα και του σεξ ήταν ένας Γερμανός στρατιώτης του μετώπου με το όνομα Paul Göhre (1864-1928), ένας κοινωνικά προοδευτικός πρώην λουθηρανός πάστορας που εντάχθηκε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το 190048. 51 ετών, προσφέρθηκε εθελοντικά να πολεμήσει στο ρωσικό μέτωπο το 1915, βιώνοντας από πρώτο χέρι την τραυματική βία των χαρακωμάτων. Ο Göhre υποστήριξε ότι η προπολεμική έμφυλη και σεξουαλική τάξη είχε αλλάξει ουσιαστικά από την εμπειρία του πολέμου. Μία από τις γενικότερες συνέπειες του πολέμου που επηρέασε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, παρατήρησε ο Göhre, ήταν η σκλήρυνση ή και η απονέκρωση των συναισθημάτων που προέκυψε από τον πόνο που βιώνεται μπροστά στη μαζική βία. Για τις γυναίκες, η απώλεια αγαπημένων προσώπων στο μέτωπο σήμαινε ότι τα συναισθήματα ευτυχίας αντικαταστάθηκαν από την ανάγκη επιβίωσης, την πικρία, την απογοήτευση και το αίσθημα μιας ανεκπλήρωτης ζωής. Το άγχος του πολέμου άλλαξε την «εσωτερική φύση» των γυναικών, μετατρέποντάς τες σε «διχασμένα (zerrissenen) όντα». Ακόμη και οι γυναίκες των οποίων οι σύζυγοι επέζησαν εξέφρασαν το αίσθημα ψυχρότητας και αντιπάθειας προς τους άνδρες ως αποτέλεσμα των ετών απομόνωσης και φόβου στα μετόπισθεν49.

Ο Göhre διαπίστωσε επίσης ότι ο πόλεμος δημιούργησε μια «νέα τάξη ανδρών», των οποίων τα ψυχολογικά τραύματα άλλαξαν τις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο. Ο πόλεμος έκανε το σεξ μεταξύ ανδρών και γυναικών μια απρόσωπη, ψυχρή εμπειρία. Αντί να δημιουργούν ικανοποιητικούς, πνευματικούς δεσμούς, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο για την απλή ανακούφιση από το άγχος του πολέμου, και το ασύδοτο σεξ έγινε ένα μέσο για τον σκοπό αυτό. Το σεξ απλώς για ενστικτώδη, και όχι για πνευματική εκπλήρωση, διέπει επίσης τις συμπεριφορές των γυναικών. Ακόμη και για τις γυναίκες, από τις οποίες ο Göhre περίμενε να υπερασπιστούν την ιερότητα των σεξουαλικών σχέσεων, το σεξ είχε γίνει «απρόσωπο»50.

Καθώς οι συναισθηματικοί δεσμοί με τις γυναίκες ήταν τεταμένοι, οι άνδρες αναζήτησαν άλλους δρόμους υποστήριξης. Οι εφημερίδες του μετώπου παρουσίαζαν άνδρες που ήταν πιστοί σύντροφοι και αφοσιωμένοι στο έθνος. Όμως οι στρατιώτες που έγραφαν σε αυτές τις εφημερίδες εξέφραζαν επίσης φαντασιώσεις υπέρβασης του φύλου, απογοήτευση από τις συναισθηματικά ασφυκτικές προσδοκίες του ανδρικού ιδεώδους και επιθυμίες για φροντίδα και αγάπη, ακόμη και με άλλους άνδρες. Πρόσφατα, οι ιστορικοί που μελετούν τις εφημερίδες του μετώπου έχουν τονίσει την επικράτηση μιας ηγεμονικής ανδρικής εικόνας που ορίζεται έναντι του παρεκκλίνοντος, θηλυπρεπούς ανδρικού «άλλου»51. Ωστόσο, οι άνδρες που έγραφαν για τις εφημερίδες του μετώπου, ιδίως τις εφημερίδες των χαρακωμάτων της πρώτης γραμμής, χλεύαζαν επίσης την ηγεμονική ανδρική εικόνα και εξερευνούσαν νέα συναισθήματα και συμπεριφορές, ακόμη και αυτές που θεωρούνταν «θηλυπρεπείς» και «παρεκκλίνουσες». Παρουσίαζαν τον έρωτα με άλλους άνδρες ως ένα επιθυμητό και αποδεκτό συστατικό της εμπειρίας του μετώπου. Όπως έχει υποστηρίξει ο ιστορικός Thomas Kühne, οι άνδρες εξυμνούσαν την «πιο απαλή» πλευρά της συντροφικότητας, όπως οι δεσμοί αγάπης και φιλίας που τους στήριζαν στο απόκοσμο περιβάλλον των χαρακωμάτων52. Αναζητώντας συναισθηματική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης και της τρυφερότητας, οι άνδρες «αντικατέστησαν» τις γυναίκες αναλαμβάνοντας γυναικείους ρόλους, συναισθηματικά και ακόμη και σεξουαλικά. Οι εφημερίδες των στρατιωτών απεικόνιζαν τους άνδρες να ενεργούν ως υποκατάστατες γυναίκες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας οικιακής σφαίρας στο μέτωπο. Ωστόσο, οι στρατιώτες του μετώπου δεν ήθελαν απλώς να μιμηθούν τις γυναίκες που έλειπαν για ψυχολογική και συναισθηματική ανακούφιση. Φαντασιώνονταν επίσης να ξεφύγουν από τους ανδρικούς ρόλους και τις προσδοκίες τους αλλάζοντας φύλο.

Οι εικόνες ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που φοράει ρούχα του άλλου φύλου έγιναν ευρύτατα αντιληπτές στην αποδιοργάνωση που προκάλεσε ο ολοκληρωτικός πόλεμος. Ωστόσο, τα όρια μεταξύ αποδεκτής και μη αποδεκτής υπέρβασης των ορίων καθορίζονταν προσεκτικά από τις ιατρικές και στρατιωτικές αρχές. Όπως έχει τεκμηριώσει ο ιστορικός Rainer Herrn, οι γιατροί διέκριναν προσεκτικά μεταξύ διαφορετικών τύπων τραβεστί συμπεριφορών και τα όρια μεταξύ αυτού που θεωρούσαν απειλητικό ή αβλαβή για τον στρατό και την κοινωνία. Οι γιατροί προσδιόριζαν συγκεκριμένα τους τραβεστί με θηλυπρεπή, ομοφυλοφιλική συγκρότηση ως προβληματικούς. Για παράδειγμα, ο Γερμανός ψυχίατρος Kurt Mendel (1874-1946) υποστήριξε στις «Παρατηρήσεις για τον πόλεμο» που δημοσιεύτηκαν στο Neurologischen Zentralblatt (Κεντρική Εφημερίδα της Νευρολογίας) ότι ο τραβεστισμός από μόνος του δεν αποτελούσε λόγο για να κριθούν οι άνδρες ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία. Ο Mendel προειδοποιούσε συγκεκριμένα ότι οι ομοφυλόφιλοι τραβεστί που διέθεταν «σοβαρές νευρικές διαταραχές που είχαν τις ρίζες τους σε ψυχοπαθητικές τάσεις» θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαφθείρουν τους συντρόφους τους, παρασύροντάς τους προς τον έρωτα του ίδιου φύλου53.

Όταν οι κατά τα άλλα ετεροφυλόφιλοι σύντροφοι ντύνονταν γυναίκες στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας, οι στρατιωτικές αρχές το ανέχονταν αυτό ως μια προσωρινή πράξη ανακούφισης από το άγχος του πολέμου. Θεατρικές ομάδες, για παράδειγμα, έντυναν τακτικά άνδρες ως γυναίκες με κωμικό αποτέλεσμα. Οι στρατιώτες έπαιζαν θεατρικά έργα για τους τραυματισμένους συντρόφους ακριβώς πίσω από τις γραμμές, και αυτά αγκαλιάστηκαν με ενθουσιασμό από τον στρατό ως καλό για το ηθικό. Αλλά οι εφημερίδες του μετώπου περιείχαν πολυάριθμα άρθρα στρατιωτών που υποστήριζαν ότι το παιχνίδι με τους νέους ρόλους των φύλων προέκυπτε από κάτι περισσότερο από την ανάγκη για ψυχαγωγία. Προσέφεραν ποιήματα και γελοιογραφίες στις οποίες φαντασιώνονταν την ανάληψη γυναικείων χαρακτηριστικών όπως η αγάπη και η φροντίδα. Μια τέτοια φαντασίωση για την ανάληψη ρόλου του άλλου φύλου, μπορεί να βρεθεί σε ένα ποίημα με τίτλο «Εμείς οι φτωχοί άνδρες·» στη γερμανική εφημερίδα του μετώπου Der Flieger (Ο Αεροπόρος). Στο ποίημα, ο λοχίας Νίτσε δραπετεύει ψυχολογικά από τα χαρακώματα φανταζόμενος ότι είναι γυναίκα. Θρηνώντας για τις εικόνες των βομβαρδισμένων τοπίων και την ανία των στρατιωτικών ασκήσεων, ο Νίτσε ζήλευε τα «γλυκά χαμόγελα» και την ομορφιά των γυναικών και συλλογιζόταν: «Εμείς οι φτωχοί, οι φτωχοί άνδρες είμαστε εντελώς αχρείοι. Μακάρι να ήμουν κορίτσι. Μακάρι να μην ήμουν άντρας· [...] Μακάρι να ήμουν στολισμένη με μπούκλες, με κάλτσες á la jour, θα γοήτευα έναν υπολοχαγό και θα χόρευα έναν ακόμα γύρο.»54 Ονειρευόμενος να μαγειρεύει υπέροχα γεύματα και να κινείται με χάρη –«Τα στήθη μου θα καμπυλώνονταν καθώς θα χόρευα βαλς με ψηλά τακούνια»– ο Νίτσε έκλεισε το ποίημα με τα εξής λόγια «Για πολύ καιρό θα μπορούσα να φιλήσω ολόκληρο τον λόχο, και σίγουρα δεν θα ρουφούσα τις μυρωδιές που βγαίνουν από το τηγάνι – Ω, αν ήμουν μόνο κορίτσι, γιατί να είμαι άντρας»55 Το ποίημα του Νίτσε αντανακλούσε μια χιουμοριστική φαντασίωση μιας γοητευτικής γυναίκας που υπηρετεί τους στρατιώτες και τους προσφέρει ανακούφιση από το αγχωτικό τους περιβάλλον. Φανταζόταν ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος σύντροφος ως γυναίκα, παρέχοντας αγάπη και παρηγοριά στους άνδρες που το είχαν ανάγκη.

3 Die Sonne sank im Westen

 

Ομοφυλοφιλία και κινήματα σεξουαλικής μεταρρύθμισης

Η εμπειρία του μετώπου επηρέασε βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο πολλοί ομοφυλόφιλοι άνδρες φαντάζονταν την ανδρική τους ταυτότητα και αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους στη γερμανική κοινωνία. Πολλοί ομοφυλόφιλοι βετεράνοι αγιοποίησαν την εικόνα του πολεμικού ανδρισμού και αμφισβήτησαν την αποκλειστικά ετεροφυλόφιλη φύση του στρατιωτικοποιημένου ανδρισμού. Οικειοποιήθηκαν τα στρατιωτικοποιημένα, εθνικιστικά ιδανικά της συντροφικότητας για να αντιμετωπίσουν τα στερεότυπα που τους ήθελαν θηλυπρεπείς κοινωνικά παρείσακτους. Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες χρησιμοποίησαν την πολεμική τους εμπειρία για να προωθήσουν την εικόνα των ομοφυλόφιλων ως υπερ-αρρενωπών πολεμιστών, η οποία ήλπιζαν ότι θα αποτελούσε το κλειδί για την κοινωνική αφομοίωση και θα τους επέτρεπε να ανατρέψουν τους νόμους που ποινικοποιούσαν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών. Οι ομοφυλόφιλοι βετεράνοι αντιλαμβάνονταν επίσης την εμπειρία του μετώπου ως μέσο συναισθηματικής και ψυχολογικής απελευθέρωσης. Αποστιγματίζοντας την εξωτερική εκδήλωση συναισθημάτων όπως η αγάπη και η συμπόνια, οι στρατιώτες δημιούργησαν έναν χώρο στον οποίο οι άνδρες μπορούσαν να κανονικοποιήσουν και να εξανθρωπίσουν τις «αποκλίνουσες» ομοκοινωνικές και ομοφυλοφιλικές τάσεις και να αποδείξουν ότι δεν αποτελούσαν αποκλίνουσα απειλή για την πατρίδα, αλλά πατριώτες στρατιώτες που ήταν εφοδιασμένοι με τα συναισθήματα που ήταν απαραίτητα για την επιβίωση του έθνους.

Στη Γερμανία εμφανίστηκε ένα από τα πρώτα κινήματα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων παγκοσμίως. Οι επιστήμονες στην αυτοκρατορική Γερμανία άρχισαν για πρώτη φορά να ορίζουν τους ανθρώπους που επιθυμούσαν τις σχέσεις του ίδιου φύλου, τους «ομοφυλόφιλους», ως βιολογικά καθορισμένα όντα. Οι νέες επιστημονικές αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα, σε συνδυασμό με την άνοδο της αστικής υποκουλτούρας και τον πολιτικό ακτιβισμό, αποτέλεσαν τη βάση για ένα ζωντανό κίνημα χειραφέτησης56. Ωστόσο, επρόκειτο για ένα κατακερματισμένο κίνημα, με ανταγωνιστικές οργανώσεις που ασπάζονταν διαφορετικές επιστημονικές, πολιτιστικές και πολιτικές απόψεις για την ταυτότητα και την κοινωνία των ομοφυλοφίλων. Μία από τις πρώτες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων ήταν η Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WhK, Επιστημονική-Ανθρωπιστική Επιτροπή), η οποία ιδρύθηκε το 1897 από τον δρ. Μάγκνους Χίρσφελντ (Magnus Hirschfeld, 1868-1935) και τους συναδέλφους του. Ο Χίρσφελντ, γιατρός, εκδότης και υποστηρικτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), είδε την WhK στο πλαίσιο άλλων κινημάτων για κοινωνική μεταρρύθμιση και πολιτικά δικαιώματα στην αυτοκρατορική Γερμανία. Ένας από τους κύριους στόχους της ομάδας ήταν η κατάργηση της παραγράφου 175, του νόμου που ποινικοποιούσε το σεξ μεταξύ ανδρών.57 Ο Χίρσφελντ υποστήριζε ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες αποτελούσαν ένα «τρίτο φύλο». Αντιλαμβανόταν τους ομοφυλόφιλους ως μια μοναδική μειονότητα, ένα σεξουαλικό ενδιάμεσο με εν μέρει γυναικεία σύσταση που άξιζε τόσο περαιτέρω επιστημονικής έρευνας όσο και προστασίας από το νόμο58.

Η ερμηνεία της WhK για την ομοφυλοφιλία αμφισβητήθηκε έντονα από μια οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Άντολφ Μπραντ (Adolf Brand, 1874-1945) το 1903, την Gemeinschaft der Eigenen (GdE, Κοινότητα των Ιδιοκτητών)59. Ο Μπραντ, ένας εικονοκλαστικός πρώην δάσκαλος στο Βερολίνο που εξέφραζε τόσο αναρχική όσο και εθνικιστική ρητορική, άρχισε να εκδίδει το περιοδικό Der Eigene (Ο Αυτοδιαχειριζόμενος ή Ο Μοναδικός) το 1896. Το Der Eigene σχεδιάστηκε ως ένα φόρουμ για την ανδρική κουλτούρα που γιόρταζε την Freundesliebe (αγάπη για τους φίλους), όπως ερμηνεύεται μέσα από μια αναβίωση των αρχαίων ελληνικών εορτασμών του ανδρικού σώματος και πνεύματος.60 Ο Μπραντ και οι συνάδελφοί του στην GdE επιτέθηκαν έντονα σε αυτό που θεωρούσαν ως «θηλυπρεπή» ταξινόμηση των ομοφυλόφιλων από τον Χίρσφελντ. Η GdE του Μπραντ οραματιζόταν μια αμιγώς ανδρική ουτοπία ή τουλάχιστον μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες κρατούνταν στη θέση τους ως μητέρες και υπηρέτριες61. Οι ομοφυλόφιλοι ήταν, κατά την εκτίμηση του Μπραντ, υπερ-ανδροπρεπείς και πολιτισμικά ανώτεροι από τους ετεροφυλόφιλους ως προς την ποιότητα της φινέτσας τους62. Παρά τις αντίθετες θεωρητικές και πολιτικές προοπτικές τους, ο Χίρσφελντ και ο Μπραντ είχαν έναν κοινό στόχο: την κατάργηση της παραγράφου 175 και τον τερματισμό των διώξεων των ομοφυλόφιλων ανδρών.

Η δυσχερής θέση των ομοφυλόφιλων ανδρών στον αυτοκρατορικό γερμανικό στρατό αποτέλεσε κεντρικό τόπο στις μάχες ενάντια στην εφαρμογή της παραγράφου 175 και στις προσπάθειες ενσωμάτωσης των ομοφυλόφιλων στη γερμανική κοινωνία. Ο πόλεμος δημιούργησε επίσης ένα νέο πλαίσιο για την οικοδόμηση της σεξουαλικής ταυτότητας και την αντίληψη για το καθεστώς των ομοφυλόφιλων ανδρών στην κοινωνία. Όπως και άλλες μειονότητες στη Γερμανία, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες είδαν τη στρατιωτική θητεία ως μια ευκαιρία να αποδείξουν τον πατριωτισμό τους και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Η GdE του Μπραντ ανέστειλε σε μεγάλο βαθμό τις εκδόσεις της, καθώς πολλά μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Μπραντ, κατατάχθηκαν στον στρατό. Ο Χίρσφελντ παρείχε συμβουλές σε ομοφυλόφιλους άνδρες στρατιώτες και τραβεστί γυναίκες, πολλοί από τους οποίους ζητούσαν τη συμβουλή του για το πώς να περάσουν ως ετεροφυλόφιλοι άνδρες καταπιέζοντας τα θηλυπρεπή χαρακτηριστικά τους. Ο Χίρσφελντ κινητοποίησε τους επιστήμονες του WhK για να μελετήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου και συνέλεξαν χιλιάδες επιστολές και έρευνες από στρατιώτες στο μέτωπο που περιέγραφαν λεπτομερώς τις στρατιωτικές και σεξουαλικές τους εμπειρίες. Δημοσίευσε πολλά αποσπάσματα αυτών των επιστολών στις τριμηνιαίες εκθέσεις της Επιστημονικής Ανθρωπιστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη διάσημη μεταπολεμική μελέτη του, τη Σεξουαλική Ιστορία του Πολέμου63.

Ο στρατός εξέφραζε περιφρόνηση για τους ομοφυλόφιλους ως αφύσικους και ανήθικους, αλλά ο Χίρσφελντ σημείωνε ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες τα πήγαιναν πολύ καλά στο στρατιωτικό περιβάλλον. Ένας στρατιώτης ανέφερε στον Χίρσφελντ ότι ο πόλεμος έδωσε την ευκαιρία στους άνδρες να διαφωτίσουν τους συντρόφους τους και να διαλύσουν τα αρνητικά στερεότυπα.64 Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις γίνονταν όλο και πιο ορατές και οι ομοφυλόφιλοι άνδρες ένιωθαν κάπως ανεκτοί καθώς μοιράζονταν την εμπειρία του μετώπου με τους ετεροφυλόφιλους. Το μέτωπο, σύμφωνα με τον Χίρσφελντ, καλλιεργούσε τόσο το «ανδρικό» πολεμικό ιδεώδες όσο και τη «γυναικεία» εικόνα της φροντίδας, παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον για να ευδοκιμήσει το θηλυπρεπές «τρίτο φύλο»65. Δεδομένου ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες κατά την εκτίμηση του Χίρσφελντ φέρονταν να διαθέτουν χαρακτηριστικά και των δύο φύλων, μπορούσαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως στρατιώτες, παρέχοντας παράλληλα ο ένας στον άλλον τη φροντίδα και την οικιακή ασφάλεια που παραδοσιακά αναμενόταν από τις γυναίκες. Όπως έχει καταδείξει η ιστορικός Birthe Kundrus, αυτή η «θηλυκοποίηση των ανδρών» τροφοδοτούσε φόβους για τη διάβρωση των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι άνδρες έβρισκαν παρηγοριά στην αποκλειστικά ανδρική συντροφιά66.

Το σεξ μεταξύ ανδρών που κατά τα άλλα θεωρούσαν τους εαυτούς τους ετεροφυλόφιλους δεν ήταν ασυνήθιστο σε διάφορα στρατιωτικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μελέτες για τους ναύτες της εργατικής και μεσαίας τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου αποκαλύπτουν πολύπλοκες ομοφυλοφιλικές υποκουλτούρες. Όπως έδειξε ο ιστορικός George Chauncey, οι άνδρες κατασκεύαζαν προσεκτικά την «αρσενική» ή «θηλυκή» ταυτότητά τους με βάση τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονταν σε σεξουαλικές σχέσεις με άλλους άνδρες και όχι με βάση το πώς αντιλαμβάνονταν την ουσιαστική τους φύση. Δηλαδή, όπως παρατήρησε ο Chauncey, προσδιόριζαν τον εαυτό τους με βάση «αυτό που έκαναν, παρά το ποιοι ήταν.»67 Στον Ναυτικό Σταθμό Εκπαίδευσης στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, οι ναύτες έδιναν ραντεβού σε εστιατόρια και στον YMCA [Young Men’s Christian Association]. Οι άνδρες που αναλάμβαναν «θηλυπρεπείς» συμπεριφορές, όπως το να ντύνονται σαν γυναίκες, να φορούν μακιγιάζ και να αναλαμβάνουν αυτό που θεωρούνταν γυναικείος ρόλος στις σεξουαλικές σχέσεις, θεωρούνταν «αδερφές» ή «αντεστραμμένες», ενώ οι άνδρες που παρέμεναν «αρσενικοί» συνέχιζαν να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ετεροφυλόφιλους.

Στις μελέτες του για την εμπειρία του μετώπου, ο Χίρσφελντ τόνισε την άνοδο της «ψευδο-ομοφυλοφιλίας», την οποία όρισε ως ετεροφυλόφιλους άνδρες που επιδίδονται σε ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, η οποία προκάλεσε το μεγαλύτερο άγχος στις στρατιωτικές αρχές που φοβούνταν την κατάρρευση του ανδρισμού68. Ταυτόχρονα, έτσι υποστήριξε ο Χίρσφελντ, το μέτωπο επέτρεψε στους άνδρες που ήταν «σωματικά ομοφυλόφιλοι» να βρουν άλλους ομοφυλόφιλους άνδρες σε ένα περιβάλλον που ήταν πιο ανεκτικό στις σχέσεις του ίδιου φύλου από ό,τι η προπολεμική ή η κυρίαρχη κουλτούρα. Ο πόλεμος δεν δημιούργησε την ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, αλλά μάλλον αυτό το περιβάλλον στο οποίο οι άνδρες ήταν απομακρυσμένοι από τις κοινωνικές πιέσεις στο σπίτι διευκόλυνε τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών που διαφορετικά ήταν καταπιεσμένοι πριν από τον πόλεμο. Ο Χίρσφελντ προσδιόρισε τρεις μορφές «στενής συντροφικότητας»: τη συνειδητά ερωτική, την ασυνείδητα ερωτική και τους δεσμούς μεταξύ ανδρών που παρέμεναν ανερωτικοί. Ο Χίρσφελντ υποστήριξε ότι ενώ οι σωματικά ερωτικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κρυμμένες, οι δεσμοί του ίδιου φύλου ενθαρρύνονταν σε κάποιο βαθμό υπό το πρόσχημα της συντροφικότητας για την προώθηση της συνοχής και της στρατιωτικής ισχύος69.

Στα μάτια πολλών ομοφυλόφιλων ανδρών ο πόλεμος απέδειξε επίσης ότι ο ομοφυλοφιλικός έρωτας ήταν απολύτως φυσικός. Οι ακτιβιστές υποστήριξαν ότι ο πόλεμος όχι μόνο έδωσε στους ομοφυλόφιλους άνδρες το δικαίωμα της νομικής χειραφέτησης, αλλά επέβαλε επίσης να αναγνωριστεί από την κυρίαρχη κοινωνία η συναισθηματική και σεξουαλική τους ζωή ως φυσιολογική, ακόμη και ιδανική στο πλαίσιο του πολέμου. Ωστόσο, στον απόηχο της ήττας του 1918 υπήρχαν ευρύτατα διαδεδομένες κατηγορίες, ιδίως από την πολιτική δεξιά, ότι οι «εχθροί» στο εσωτερικό της χώρας είχαν προδώσει τον στρατό. Οι ομοφυλόφιλοι ήταν μία από τις ομάδες που στοχοποιήθηκαν ως ένοχοι στον μύθο της «πισώπλατης μαχαιριάς». Στο φυλλάδιό του Οι Σεξουαλικές Βαρβαρότητες των Τρελών από Έρωτα Ανδρών, ο συντηρητικός Γερμανός δημοσιογράφος H. A. Preiss ισχυρίστηκε ότι οι βετεράνοι είχαν επικεντρωθεί τόσο εγωιστικά στις «ανώμαλες σεξουαλικές πρακτικές» τους, ώστε δεν ήταν πλέον πρόθυμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα70. Οι συντάκτες της εφημερίδας Die Freundschaft (Η Φιλία), που απευθυνόταν σε συνδρομητές της WhK, προσπάθησαν να καταπολεμήσουν τις κατηγορίες για «πισώπλατη μαχαιριά». Ένας συγγραφέας, ο B. Eden, τόνισε ότι οι ομοφυλόφιλοι αποτελούσαν εξαίρεση μόνο ως προς τον στόχο τους να χειραφετηθούν από τις νομικές διακρίσεις. Κατά τα άλλα, ήταν αφοσιωμένοι στην προστασία του έθνους, όπως αποδείχθηκε από την πολεμική τους εμπειρία71.

Ο Χίρσφελντ και οι οπαδοί του στην WhK τόνισαν επίσης ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, αντί να είναι εκφυλισμένοι περιθωριακοί, ήταν εξαιρετικά κατάλληλοι για να αντέξουν την πίεση του σύγχρονου πολέμου72. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά της ομοφοβίας απαιτούσε «ανδρισμό» και ανθεκτικότητα συγκρίσιμη με εκείνη που συναντάται στα χαρακώματα. Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, υποστήριζαν οι ακτιβιστές, ήταν καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντέξουν τις τραυματικές ανθρώπινες απώλειες που προκαλούσε ο πόλεμος, επειδή είχαν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν το τραύμα της καταπίεσης της αγάπης τους73. Τα θέματα αυτά διερευνήθηκαν στο μυθιστόρημα Alf, που έγραψε ο Bruno Vogel (1898-1987) το 1929. Ο Vogel, επιζών από τα χαρακώματα της Φλάνδρας και ιδρυτής του παραρτήματος της WhK στη Λειψία, υποστήριξε ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες ήταν διπλά θύματα του πολέμου και της ομοφοβίας, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαιτέρως σκληροτράχηλοι74.

Εκτός από την WhK του Χίρσφελντ και την GdE του Μπραντ, μια νέα οργάνωση χειραφέτησης των ομοφυλοφίλων ιδρύθηκε από τον Friedrich Radszuweit (1876-1932), έναν πολιτικά μετριοπαθή επιχειρηματία, ο οποίος δημιούργησε την Freundschaftsbund (Ένωση Φιλίας) το 1919 και την Bund für Menschenrecht (BfM, Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) το 1923. Η BfM είχε ως στόχο να συγκεντρώσει μετριοπαθή αριστερά και δεξιά άτομα που είχαν ενωθεί πίσω από το νομικό αίτημα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.75 Για να επιτύχουν τη χειραφέτηση, τόσο η BfM όσο και η WhK κατέβαλαν έντονες προσπάθειες συνεργασίας με ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών τη δεκαετία του 1920. Συνεργάστηκαν στενά με την Ένωση για την Προστασία της Μητρότητας και τη Σεξουαλική Μεταρρύθμιση της Helene Stöcker (1869-1943), με την οποία η WhK είχε ευθυγραμμιστεί ήδη από πριν από το 1914. Μετά τον πόλεμο, οι ηγέτες του κινήματος της Στόκερ και του Ινστιτούτου Σεξουαλικών Ερευνών του Χίρσφελντ συνεργάστηκαν για την παροχή σεξουαλικών συμβουλών σε νέους και γυναίκες και οι ηγέτες αυτών των κινημάτων σχημάτισαν συνασπισμούς μέσω της δραστηριοποίησής τους στα κόμματα της πολιτικής αριστεράς. Το 1921, ο Χίρσφελντ και η Στόκερ διοργάνωσαν στο Βερολίνο μια συνάντηση διεθνών οργανώσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνδέσμου για τη Σεξουαλική Μεταρρύθμιση, όπου η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε διαλέξεις για τις δυσλειτουργικές ετεροφυλόφιλες σχέσεις και διαλέξεις για την ομοφυλοφιλία ως φυσικό φαινόμενο. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων μοιράστηκαν πόρους για να πιέσουν τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών της Βαϊμάρης να μεταρρυθμίσουν τους νόμους περί σεξουαλικών εγκλημάτων.76 Αυτό σήμαινε την κατάργηση των παραγράφων 184.3, 218 και 175 του νομικού κώδικα, οι οποίες περιόριζαν την πρόσβαση στον έλεγχο των γεννήσεων και ποινικοποιούσαν την άμβλωση και την ομοφυλοφιλία, αντίστοιχα, αν και δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους νόμους αυτούς77.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες αγωνίστηκαν επίσης για αναγνώριση και ταυτότητα. Πριν από το 1914, οι λεσβίες συνήθως παρουσιάζονταν μέσα από το πρίσμα των ιατρικών συζητήσεων για τη σεξουαλική παρέκκλιση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες γίνονταν όλο και περισσότερο αντιληπτές σε σχέση με τις εθνικιστικές ατζέντες και συγκρίνονταν με τους ομοφυλόφιλους άνδρες σε συζητήσεις σχετικά με τους ηγεμονικούς ρόλους των φύλων και τη σεξουαλικότητα. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στη Βρετανία, όπου το μυθιστόρημα Περιφρονημένος και απόβλητος [Despised and Rejected] της ειρηνίστριας Rose Allatini (1890-1980) του 1918, το οποίο παρακολουθούσε τις εμπειρίες μιας λεσβίας και ενός ομοφυλόφιλου άνδρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, απαγορεύτηκε στο πλαίσιο του Νόμου περί Άμυνας του Βασιλείου επειδή θεωρήθηκε απειλή για τα αρσενικά στρατιωτικά ιδεώδη του έθνους. Η εικόνα της λεσβίας ως παρεκκλίνουσας, επικίνδυνης μορφής που διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό έγινε πεδίο λαϊκής ανησυχίας για τη διατήρηση των έμφυλων προτύπων στο εσωτερικό μέτωπο της Βρετανίας78. Την ίδια στιγμή, αναδύθηκε μια αναγνωρίσιμη λεσβιακή υποκουλτούρα, ενθαρρυμένη από την εμπειρία του πολέμου και το κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών. Παρά τους συνασπισμούς μεταξύ των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, πολλοί ομοφυλόφιλοι βετεράνοι εξέφρασαν αντιπάθεια προς αυτό που αντιλαμβάνονταν ως αρνητική επιρροή των «θηλυπρεπών» στερεοτύπων στο ομοφυλοφιλικό κίνημα. Ο πόλεμος έπεισε πολλούς ομοφυλόφιλους βετεράνους ότι οι ομοφυλόφιλοι ήταν εξίσου αρρενωποί με τους ετεροφυλόφιλους. Ο πόλεμος άλλαξε ακόμη και τις αντιλήψεις των ακτιβιστών του WhK για τη φύση της ομοφυλοφιλίας και πολλοί κατήγγειλαν τον «θηλυπρεπή» ομοφυλόφιλο, αντικαθιστώντας τον με έναν απόλυτα αρρενωπό, κινητοποιημένο ομοφυλόφιλο άνδρα που συνδεόταν πνευματικά με το ιδεώδες μέτωπο της «συντροφικότητας»79. το BfM προσκάλεσε συνεισφορές στο Die Freundschaft από ομοφυλόφιλους ακτιβιστές που αντιπροσώπευαν την αρρενωπότητα του πολεμιστή με θετικό τρόπο. Στο άρθρο του «Ανδροπρέπεια» (Manneswürde), ένας συγγραφέας που έγραψε με το όνομα Κουρτ απεικόνιζε το «μοναδικό φύλο» ως σκληραγωγημένους στη μάχη βετεράνους. Ο Κουρτ στοχοποιούσε συγκεκριμένα τους άνδρες «που πλένονται σαν κοριτσάκια και πάνε να παίξουν και να χορέψουν» ως άχρηστους στη νέα μάχη. Οι θηλυπρεπείς ομοφυλόφιλοι αποδυνάμωναν τον αγώνα: «Χρειαζόμαστε άνδρες, ολοκληρωμένους άνδρες. Οι θηλυπρεπείς άνδρες δεν είναι καλοί για τη μάχη και τη σύγκρουση.»80 Η έκκληση του Κουρτ για «ολοκληρωμένους άνδρες» υποδηλώνει ότι η απεικόνιση του «τρίτου φύλου» από τον Χίρσφελντ ως άνδρες με θηλυκά χαρακτηριστικά δεν είχε πλέον απήχηση σε πολλούς ομοφυλόφιλους βετεράνους.

4 Die Sonne sank im Westen

 

Επίλογος

Η ιστορία της σεξουαλικότητας, όπως κατασκευάστηκε από την οπτική γωνία των απλών ατόμων στο πλαίσιο του ολοκληρωτικού πολέμου, είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί. Ενώ οι κυρίαρχες εικόνες αρρενωπότητας και θηλυκότητας, που ορίζονται από τις πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ, είναι διάχυτες, οι ορισμοί του φύλου και της σεξουαλικότητας από την οπτική γωνία των απλών στρατιωτών και των πολιτών είναι πολύ πιο ασαφείς, διαφοροποιημένοι και πολύπλοκοι. Όπως υποστήριξε η κοινωνιολόγος R.W. Connell, ενώ η ηγεμονική αρρενωπότητα ορίστηκε σε αντιπαράθεση με τις υποδεέστερες μορφές αρρενωπότητας, οι αντιλήψεις και οι κατασκευές της ηγεμονικής αρρενωπότητας αμφισβητήθηκαν και άλλαζαν συνεχώς81. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε σεισμική αναστάτωση στις αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα και τους έμφυλους κανόνες. Ο πόλεμος άσκησε τεράστια πίεση στις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και οι προσπάθειες των στρατιωτικών, πολιτικών και ιατρικών αρχών να ελέγξουν ένα ηγεμονικό, εξιδανικευμένο έμφυλο πρότυπο γρήγορα κατέρρευσαν. Απογοητευμένοι από τα επικρατούντα ιδανικά του ατσαλένιου, σεξουαλικά αγνού, συναισθηματικά πειθαρχημένου πολεμιστή, ορισμένοι άνδρες άρχισαν να χλευάζουν την ανδρική εικόνα που επιβλήθηκε «από τα πάνω» και πολλοί απέρριψαν τις προσδοκίες ότι έπρεπε να θυσιάσουν τις δικές τους συναισθηματικές και σεξουαλικές επιθυμίες. Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και οι σεξουαλικοί κανόνες διαταράχτηκαν ακόμη περισσότερο, καθώς οι άνδρες δυσανασχετούσαν με την υποτιθέμενη απιστία, την ασυδοσία και την άνετη διαβίωση των γυναικών στα μετόπισθεν. Οι στρατιωτικές και ιατρικές αρχές ενίσχυσαν αυτή τη δυσαρέσκεια, κατηγορώντας τις γυναίκες ως αποδιοπομπαίους τράγους για την επιδημία των Α.Ν. και για τη μη υποστήριξη των συναισθηματικών αναγκών των ανδρών στο μέτωπο.

Η εμπειρία του χαρακώματος έκανε αποδεκτό για τους άνδρες να βρουν συναισθηματική οικειότητα με άλλους άνδρες, ιδίως στο πλαίσιο της «συντροφικότητας». Στο διαστρεβλωμένο και τραυματικό σύμπαν των χαρακωμάτων, ορισμένοι άνδρες επινόησαν επίσης έναν κόσμο όπου μπορούσαν να φαντασιώνονται την εναλλαγή ρόλου των φύλων. Ωστόσο, το πέρασμά τους από το αρσενικό στο θηλυκό ήταν μια προσπάθεια να βρουν προσωρινή ανακούφιση και όχι μια βαθύτερη αλλαγή ταυτότητας. Μέσα σε ένα περιβάλλον συντροφικότητας που περιελάμβανε συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ ανδρών, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον έρωτά τους ως αποδεκτό, ή ακόμη και ιδανικό, για το στρατιωτικό περιβάλλον. Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες εξιδανίκευαν τη μορφή της αγάπης και της σεξουαλικότητάς τους ως απόλυτα κατάλληλη για τη συναισθηματική πίεση του σύγχρονου πολέμου. Κάνοντας υπόθεσή τους τη ενσωμάτωση των ομοφυλόφιλων στην εθνική κοινότητα μέσω της εμπειρίας τους ως στρατιώτες, οι ομοφυλόφιλοι βετεράνοι ενίσχυσαν με επιθετικότητα την ηγεμονική εικόνα του πειθαρχημένου, υπερ-αρρενωπού ιδανικού πολεμιστή. Παρόμοια με τη δυσαρέσκεια που ένιωθαν οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες απέναντι στις γυναίκες, πολλοί ομοφυλόφιλοι βετεράνοι δυσανασχετούσαν με τους θηλυπρεπείς ομοφυλόφιλους, τους οποίους θεωρούσαν ντροπή για το μαχητικό όραμά τους για το κίνημα. Ευθυγραμμιζόμενοι με το ηγεμονικό ιδεώδες που επιβεβαίωνε το «αρσενικό» ως στρατιωτικοποιημένο και ανώτερο, πολλοί ομοφυλόφιλοι άνδρες ενίσχυαν τα πρότυπα της ανδρικής κυριαρχίας. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες μπορούσαν να οικειοποιηθούν εικόνες πολεμικού ανδρισμού αμφισβητούσε την αντίληψη ότι τα ηγεμονικά ιδεώδη του ανδρισμού ήταν αποκλειστικά ετεροφυλόφιλα.

5 Der Eigene 1920

 

 

 

Μετάφραση: elaliberta.gr

Jason Crouthamel, “Sexuality, Sexual Relations, Homosexuality”, 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, 8 Οκτωβρίου 2014. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/sexuality_sexual_relations_homosexuality/2014-10-08

 

 

 

Σημειώσεις

1 Herzog, Dagmar (επιμ.): Brutality and Desire. War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century, Νέα Υόρκη 2009, σελ. 5.

2 Hämmerle, Christa: “Zur Relevanz des Connell’schen Konzepts hegemonialer Männlichkeit für Militär und Männlichkeiten in der Habsburgermonarchie. 1868-1914/1918”, στο: Dinges, M. (επιμ.): Männer, Macht, Körper. Hegemoniale Männlichkeit vom Mittelalter bis heute, Φρανκφούρτη 2005, σσ. 116-19.

3 “Den deutschen Frauen”, στο: Der kleine Minenwerfer, Μάιος 1915, σελ. 7, PHD 10/36. Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (εφεξής BAMF).

4 Shute, Carmel: “Heroines and Heroes. Sexual Mythology in Australia, 1914-1918”, στο: Damousi, Joy / Lake, Marilyn: Gender and War. Australians at War in the Twentieth Century, Κέιμπριτζ 1995, σσ. 23-42.

5 Βλέπε, για παράδειγμα, την περίπτωση του Oberapotheke Dr. Ehrlich: “Untitled poem”, στο: Liller Kriegszeitung, 8 August 1916, PHD 23/55, BAMF.

6 Chickering, Roger: The Great War and Urban Life in Germany. Freiburg, 1914-1918, Κέιμπριτζ 2007, σσ. 359 κ.ε..

7 Επιστολή του καγκελάριου του Ράιχ Bethmann Hollweg προς τον Herr Staatssekretär des Innern, 13 Μαρτίου 1915, αριθ. 68, Reichsministerium des Innern, R1501/111868, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde ( εφεξής BAB).

8 Grayzel, Susan: Women’s Identities at War. Gender, Motherhood, and Politics in Britain and France during the First World War, Τσάπελ Χιλ 1999, σσ. 122 κ.ε..

9 Grayzel, Susan: Women and the First World War, Λονδίνο 2002, σελ. 73.

10 Usborne, Cornelia: “Pregnancy is the women’s active service. Pronatalism in Germany during the First World War”, στο: Wall, Richard / Winter, Jay (επιμ.): The Upheaval of War. Family, Work and Welfare in Europe, 1914-1918, Κέιμπριτζ 1988, σελ. 392.

11 Überegger, Oswald: “Krieg as sexuelle Zäsur? Sexualmoral und Geschlechterstereotypen im kriegsgesellschaftlichen Diskurs über die Geschlechtskrankheiten, Kulturgeschichtliche Annäherungen”, στο: Kuprian, Hermann J. W. / Überregger, Oswald (επιμ.): Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung, Deutung, Erinnerung/La Grande Guerra nell’arco alpino. Esperienze e memoria, Ίνσμπρουκ 2006, σελ. 353.

12 Überegger, Krieg 2006, σελ. 356.

13 Bristow, Nancy K.: Making Men Moral. Social Engineering during the Great War, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 120.

14 Domansky, Elisabeth: “Militarization and Reproduction in World War I Germany”, στο: Eley, Geoff (επιμ.): Society, Culture and the State in Germany. 1870-1930, Αν Άρμπορ 1996, σσ. 427-64.

15 Επιστολή της Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge προς Kon. Bayerische Kriegs-Ministerium, 3 Ιανουαρίου 1915, Min. Kr., Bd. 5/10103, Bayerisches Hauptstaatsarchiv-Kriegsarchiv Munich (εφεξής BHKM).

16 Kriegsministerium προς K. Bay. Kriegsministerium, 26 Νοεμβρίου 1914, Nο. 7403/11.14MA, Min. Kr. Bd. V/10103, BHKM.

17 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σελ. 125.

18 Grayzel, Women and the First World War, 2002, σελ. 64.

19 Bristow, Making Men Moral, 1996, Κεφάλαιο 1.

20 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σελ. 122.

21 Laite, Julia: Common Prostitutes and Ordinary Citizens. Commercial Sex in London, 1885-1960, Νέα Υόρκη 2011, σσ. 118f; βλ. επίσης: Woollacott, Angela: “‘Khaki Fever’ and its Control. Gender, Class, Age and Sexual Morality on the British Home Front in the First World War”, στο: Journal of Contemporary History 29/2 (1994), σσ. 325-47.

22 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σσ. 122 κ.ε..

23 Bordiugov, Genadii: “The First World War and Social Deviance in Russia”, στο: Cecil, Hugh / Liddle, Peter (επιμ.): Facing Armageddon. The First World War Experienced, Λονδίνο 1996, σσ. 551 κ.ε..

24 Βλ. για παράδειγμα: Ein Württemberger Sturmtrupp bei der Arbeit, Offizier-Kriegsberichterstattung Westfront, der Feldpressestelle beim Generalstab des Feldheeres, 11 Απριλίου 1918, M1/11 Bü 24, Hautstaatsarchiv Stuttgart (εφεξής HSAS).

25 Βλ. για παράδειγμα: Dr. Fischer: “Geschlechtskrankheiten”, στο: Der Flieger (Ιούλιος 1917), PHD 18/6, BAMF.

26 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σελ. 144.

27 Dickinson, Edward Ross: “The Men’s Christian Morality Movement in Germany, 1880-1914”, στο: Journal of Modern History 75/1, 2003, σσ. 61 κ.ε..

28 Επιστολή προς Katharina Scheuen, Der Vorstand des Deutschen Zweiges der Internationalen Abolitionistischen Föderation an das königliche Bayer. Ministerium des Krieges, 7 Απριλίου 1915, Min. Kr. Bd. V/10103, BHKM.

29 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σελ. 143.

30 Μεταγραφή, Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge to Kon. Bayerische Kriegs-Ministerium, 3 Ιανουαρίου 1915, Min. Kr., Bd. 5/10103, Geschlechtskrankheiten, BHKM.

31 Μεταγραφή, Deutsche Zentrale für Jugendüorsorge an das Kon. Bayerische Kriegs-Ministerium, 3 Ιανουαρίου 1915, Min. Kr., Bd. 5/10103, BHKM.

32 Μεταγραφή, Lutz: Krankheit, Sexualität, Gesellschaft. Geschlechtskrankheiten und Gesundheitspolitik in Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Στουτγκάρδη 1999, σσ. 393 κ.ε..

33 Επιστολή του Rheinisch-Westfälisch-Gefängnis-Gesellschaft, Düsseldorf, προς Reichskanzler, Berlin, 25 Μαρτίου 1918, R1501/111872, BAB.

34 Grayzel, Women and the First World War, 2002, σελ. 66.

35 Todd, Lisa: “‘The Soldiers’ Wife Who Ran Away with the Russian.’ Sexual Infidelities in World War I Germany”, σ το: Central European History 44/2 (2011), σσ. 257-78.

36 Sauerteig, Lutz: “Sex, Medicine and Morality during the First World War”, στο: Cooter, Roger (επιμ.): War Medicine and Modernity, Νέα Υόρκη 1998.

37 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σσ. 123 κ.ε..

38 Harris, Ruth: “The ‘Child of the Barbarian.’ Rape, Race and Nationalism in France during the First World War”, στο: Past and Present 141/ 3 (1993), σσ. 170-206.

39 Gullace, Nicoletta F.: “Sexual Violence and Family Honor. British Propaganda and International Law During the First World War”, στο: American Historical Review (Ιούνιος 1997), σσ. 714-47.

40 Das, Santanu (επιμ.): Race, Empire and First World War Writing, Κέιμπριτζ 2011, σελ. 15.

41 Hill, Kimloan: “Sacrifices, Sex, Race. Vietnamese Experiences in the First World War”, στο: Das, Santanu (επιμ.): Race, Empire and First World War Writing, Κέιμπριτζ 2011, σελ. 60 κ.ε.

42 Grayzel, Women and the First World War, 2002, σελ. 74.

43 Darrow, Margaret H.: French Women and the First World War-Stories of the Home Front, Νέα Υόρκη 2000.

44 Ziemann, Benjamin: War Experiences in Rural Germany. 1914-1923, Οξφόρδη 2007, σελ. 117 κ.ε.

45 Audoin-Rouzeau, Stéphane: Men at War 1914-1918. National Sentiment and Trench Journalism in France during the First World War, μετάφραση Helen McPhail, Πρόβιντεντ 1992, ιδίως τα κεφάλαια 4 και 5.

46 Roper, Michael: The Secret Battle. Emotional Survival in the Great War, Μάντσεστερ 2010.

47 Grayzel, Women’s Identities, 1999, σελ. 126 κ.ε..

48 Göhre, Paul: Wie ein Pfarrer Sozialdemocrat wurde, Βερολίνο 1906.

49 Göhre, Paul: “Der Krieg und die Geschlechter”, στο: Der Flieger 1/2 (1917), PHD 18/6, BAMF.

50 Göhre, Der Krieg 1917.

51 Nelson, Robert L.: German Soldier Newspapers of the First World War, Κέιμπριτζ 2011, ιδίως τα κεφάλαια 3 και 4.

52 Για την «πιο απαλή πλευρά» της συντροφικότητας, βλ: Kühne, Thomas: “‘aus diesem Krieg werden nicht nur harte Männer heimkehren’. Kriegskameradschaft und Männlichkeit im 20. Jahrhundert”, στο: Kühne, Thomas: (επιμ.): Männergeschichte-Geschlechtergeschichte. Männlichkeit im Wandel der Moderne, Φρανκφούρτη 1996, σσ. 174-91.

53 Herrn, Rainer: Schnittmuster des Geschlechts. Transvestismus und Transsexualität in der frühen Sexualwissenschaft, Γκίμπεν 2005, σελ. 97.

54 Nitsche: “Wir armen Männer·”, στο: Der Flieger, 35/2 (23 Ιουνίου 1918), PHD 18/6, BAMF.

55 Nitsche, “Wir armen”, 1918.

56 Beachy, Robert: “The German Invention of Homosexuality”, στο: The Journal of Modern History, 82/4 (2010), σελ. 801-38.

57 Steakley, James: The Homosexual Emancipation Movement in Germany, Σάλεμ 1991, σσ. 25-31.

58 Steakley, Homosexual, 1991, σελ. 14 κ.ε. Βλ: Hirschfeld, Magnus: The Homosexuality of Men and Women, μετάφραση: Michael A. Lombardi-Nash, Άμχερστ 2000, κεφάλαιο 1.

59 Ramsey, Glenn: “The Rites of Artgenossen. Contesting Homosexual Political Culture in Weimar Germany”, στο: Journal of the History of Sexuality 17/1 (2008), σελ. 89.

60 Oosterhuis, Harry / Kennedy, Hubert (επιμ.): Homosexuality and Male Bonding in Pre-Nazi Germany, Νέα Υόρκη 1995, σελ. 2 επ.

61 Oosterhuis / Kennedy, Homosexuality, 1995, σελ. 3.

62 Steakley, Homosexual Emancipation, 1991, σελ. 61.

63 Mancini, Elena: Magnus Hirschfeld and the Quest for Sexual Freedom. A History of the First International Sexual Freedom Movement, Νέα Υόρκη 2010, σελ. 110-13.

64 Hirschfeld, Magnus (επιμ.): The Sexual History of the War, Χονολουλού 2006, σελ. 131· αρχικά Hirschfeld, Magnus (επιμ.): Sittengeschichte des Weltkrieges, τόμος 1, Λειψία 1930.

65 Hirschfeld, Sexual History, 2006, σελ. 135 κ.ε..

66 Kundrus, Birthe: “Gender Wars. The First World War and the Construction of Gender Relations in the Weimar Republic”, στο: Hagemann, Karen / Schüler-Springorum, Stefanie: Home/Front. The Military, War and Gender in Twentieth Century Germany, Νέα Υόρκη 2002, σελ. 166-69.

67 Chauncey, George Jr: “Christian Brotherhood or Sexual Perversion? Homosexual Identities and the Construction of Sexual Boundaries in the World War I Era”, στο: Duberman, Martin κ.ά.: Hidden from History. Reclaiming the Gay & Lesbian Past, Νέα Υόρκη 1989, σσ. 295-99.

68 Hirschfeld, Sittengeschichte, 1930, τόμος 1, σελ. 274.

69 Hirschfeld, Sittengeschichte, 1930, τ. 1, σελ. 288.

70 Preiss, H.A.: Geschlechtliche Grausamkeiten liebestoller Menschen, Φρανκφούρτη 1921, σελ. 6.

71 Eden, B.: “Wogegen kämpfen wir?” στο: Die Freundschaft 3/13 (1921), σελ. 2, Schwules Archive-Museum, Βερολίνο (εφεξής SAMB).

72 Von Matthisson: “untitled poem”, στο: Die Freundschaft 1/14 (1919), σ. 1, SAMB.

73 Schöll, Georg: “Ruhe Sanft·”, στο: Die Freundschaft 1/15 (1919), σ. 2, SAMB.

74 Vogel, Bruno: Alf, μεταφρασμένο από τον Samuel B. Johnson, Ιστ Χέιβεν 1992/1929, σελ. 93-96.

75 Ramsey, Rites of the Artgenossen, 2008, σελ. 87 κ.ε..

76 Grossmann, Atina: Α. The German Movement for Birth Control and Abortion Reform, 1920-1950, Οξφόρδη 1995, σελ. 16 κ.ε..

77 Grossmann, Reforming, 1995, σελ. 78 κ.ε..

78 Cohler, Deborah: “Sappism and Sedition. Producing Homosexuality in Great War Britain”, στο: The Journal of the History of Sexuality 16/1 (2007), σσ. 68-94.

79 Kurt: “Manneswürde”, στο: Die Freundschaft 1/16 (1920), σελ. 1, SAMB.

80 Kurt, “Manneswürde” 1920, σελ. 1.

81 Connell, R.W.: Masculinities, Μπέρκλεϋ 1995, σελ. 3.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021 10:33

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.