Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 14:11

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, Σάββατο 2 Δεκέμβρη, Σύνταγμα 3μμ, Οχι ξανά σκλάβοι στην Αφρική! Καταργήστε τις συμφωνίες της ντροπής ΕΕ με Λιβύη και Τουρκία

Συλλαλητήριο, Σάββατο 2 Δεκέμβρη, Σύνταγμα 3μμ, Οχι ξανά σκλάβοι στην Αφρική!Καταργήστε τις συμφωνίες της ντροπής ΕΕ με Λιβύη και Τουρκία

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Συλλαλητήριο, Σάββατο 2 Δεκέμβρη,

Σύνταγμα 3μμ

Καλούν:

Αφρικανικό δίκτυο στην Ελλάδα,

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών,

African

House,

cosmos of culture,

ΚΕΕΡΦΑ,

φορείς, συλλογικότητες

Οχι ξανά σκλάβοι στην Αφρική!

Oχι στη βαρβαρότητα των στρατοπέδων στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Κω

Ανοίξτε τα σύνορα, ελεύθερη μετακίνηση, οχι άλλα Χριστούγεννα στα στρατόπεδα

Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παντού

Καταργήστε τις συμφωνίες της ντροπής ΕΕ με Λιβύη και Τουρκία

Άσυλο για τους πρόσφυγες

Όχι εκπαίδευση των δολοφόνων της λιβυκής Ακτοφυλακής

Είμαστε οργισμένοι για το παζάρι δούλων που στήθηκε στη Λιβύη με τους Αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν στη Ευρώπη για να ξεφύγουν από το θάνατο.

Είμαστε οργισμένοι γιατί μικρά παιδιά με τις μανάδες τους πνίγονται ξανά στα ανοικτά της Λέσβου την ώρα που το στρατόπεδο της Μόρια θυμίζει Γκουαντάναμο.

Αυτές είναι οι συνέπειες των ρατσιστικών συμφωνιών της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη. Είναι ώρα να τις καταργήσουμε! Είναι οι πολιτικές που έστρωσαν το δρόμο στη άκρα δεξιά και τους φασίστες σε όλη την Ευρώπη.

Οι φρικιαστικές εικόνες αγοραπωλησίας αφρικανών μεταναστών στη Λιβύη που μετέδωσε το CNN σόκαραν εκατομμύρια. Από το 2015, όταν η ΕΕ προχώρησε στη συμφωνία με την Τουρκία για να σφραγιστεί ο βαλκανικός διάδρομος και να κλείσει το θαλάσσιο πέρασμα από το Αιγαίο, χιλιάδες κατατρεγμένοι από την Αφρική σπρώχτηκαν στο πιο επικίνδυνο πέρασμα στην Ευρώπη, από το Λιβυκό πέλαγος στην Ιταλία. Και στα νησιά του Αιγαίου κλείστηκαν σε κέντρα κράτησης χιλιάδες πρόσφυγες ενω εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση στην ενδοχώρα.

Το 2016, 5000 πρόσφυγες πνίγηκαν και μέχρι τώρα άλλες 3000. Είναι ο βαρύς φόρος αίματος στο βωμό των κλειστών συνόρων που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μαζί με την ΕΕ έχουν βάψει τα χέρια τους στο αίμα, πολύ πριν φτάσουν με τις συμφωνίες τους με την Λιβύη και την Τουρκία να οδηγούν χιλιάδες σε μαζικούς πνιγμούς, όταν με τις επεμβάσεις τους και τη στήριξη των δικτατόρων διέλυσαν τις ζωές εκατομμυρίων για χάρη της κυριαρχίας μιας χούφτας πολυεθνικών που καταληστεύουν τον πλούτο των χωρών τους.

Όμως, η εικόνα των 20.000 εγκλωβισμένων στη Λιβύη σε συνθήκες απόλυτης βαρβαρότητας, με ανθρώπους να πουλιούνται ως σκλάβοι για 400 ευρώ θύμισε την αθλιότητα των πρώτων χρόνων της εξαγωγής δούλων στην Αμερική για να δουλέψουν στις φυτείες. Οι μαζικοί βιασμοί, ο χωρισμός παιδιών από τους γονείς, τα βασανιστήρια είναι η πραγματική συνέπεια της εφαρμογής της ρατσιστικής συμφωνίας του αίσχους. Η ΕΕ στηρίζει συμφωνίες με ένοπλες συμμορίες που παριστάνουν την κυβέρνηση της Λιβύης.

Η κυβέρνηση με μπροστάρη τον Μουζάλα συμβιβάστηκε απροκάλυπτα με τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ-φρούρειο, των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των κλειστών συνόρων για τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους με την κατάργηση του δικαιώματος στο άσυλο και την ελεύθερη μετακίνηση. Έτσι άνοιξαν ξανά την πόρτα στην Δεξιά και ακροδεξιά να προκαλούν με ρατσιστικές κινητοποιήσεις σαν κι αυτή του Δημάρχου Λέσβου.

Είναι απαράδεκτο η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίζει να εκπαιδεύει στη βάση της Σούδας την Ακτοφυλακή της Λιβύης που ευθύνεται για τους μαζικούς πνιγμούς.

Είναι απαράδεκτο να τους κρατάει σε φυλακή και εξορία στα νησιά όταν έρχεται ένας χειμώνας που θα θερίσει ζωές όπως πέρυσι.

Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε για να βάλουμε τέλος στην απανθρωπιά των κυβερνήσεων, των πολιτικών του ρατσισμού που έφεραν ξανά τα σκλαβοπάζαρα στην Αφρική και τα Γκουαντάναμο στα νησιά του Αιγαίου.

Πηγή: ΚΕΕΡΦΑ 

KEERFA - MOVEMENT UNITED AGAINST RACISM AND FASCIST THREAT

DEMONSTRATION , Saturday 2 December, Syntagma Square 3pm

Calling:

African network in Greece,

Greek Immigrant Forum, African

House, Cosmos of Culture,

KEERFA, organizations, collectives

Not again slaves in Africa!

No to the barbarity of the camps in Lesvos, Chios, Samos, Kos

Open the borders, free movement, no more Christmases in the campsClose down the concentration camps everywhere

Abolish the EU Shame Agreements with Libya and Turkey

Asylum for Refugees

No training to the Libyan Coast Guard's killers

We are angry at the bazaar of slaves,

which was set up in Libya,

with the African immigrants,

who are trying to get to Europe to escape death.

We are angry because little children with their mothers

are drowned again off Lesvos

while the Moria camp reminds of Guantanamo.

These are the consequences of the EU racist agreements with Turkey and Libya. It's time to get them abolished! They are the policies that have paved the way to the far right and the fascists all over Europe.

The gruesome images of the buying and selling of African immigrants in Libya, that were reported by CNN, shocked millions of viewers. From 2015, when the EU negotiated with Turkey to seal the Balkan corridor and to close the sea passage from the Aegean Sea, thousands of Africans were pushed into the most dangerous passage to Europe, from the Libyan Sea to Italy. And thousands of refugees were brought into detention centers in the Aegean islands, while free movement to the hinterland is blocked.

In 2016, more than 5000 refugees have drowned, this year till now yet another 3000. It is the heavy blood tax on the altar of the closed borders signed by the EU governments.
European governments, along with the EU, have stained their hands in the blood, long before they reached their dealings with Libya and Turkey to drive thousands into massive drownings: when their interventions and the support of dictators took apart the lives of millions for the sake of the domination by a handful of multinationals who plunder the wealth of their countries.

But the image of the 20,000 trapped in Libya in conditions of absolute barbarity, with people being sold as slaves for 400 euros, reminded the wretchedness of the early years of exporting slaves to America to work in plantations. Mass rapes, child separation from parents, torture is the real consequence of implementing the racist agreement of shame. The EU supports agreements with armed gangs representing the Libyan government.

The government, with Mouzalas as the front man, has unabashedly compromised with the racist EU-Fortress policies, concentration camps, closed borders for the poor and the persecuted, with the abolition of the right to asylum and free movement. Thus they reopened the door to the Right and to the extreme Right to provoke with racist mobilizations like the Mayor of Lesvos.

It is unacceptable for the Greek government to continue training, at the base of Souda, of the Libyan Coast Guard, responsible for mass drownings.

It is unacceptable to keep the refugees in jail and in exile on the islands when a winter is coming to mow lives as in last year.

It is time to raise up in order to end the inhumanity of governments, the policies of racism that once again brought slavery to Africa and Guantánamos to the Aegean islands.

Πηγή: ΚΕΕΡΦΑ

MANIFESTATION SAMEDI 2 DECEMBRE 15H A SYNDAGMA

Plus jamais d’esclaves en

Afrique!

on à la barbarie des camps de Lesbos, Chios, Samos, Kos

Ouvrez les frontières, libre circulation, pas d’autre Noel dans les camps

Fermeture des camps de concentration partout

Annulation des accords de la honte entre l’U.E et la Libye et la Turquie

Asile pour tous les réfugiés

Non à l’entrainement des assassins garde-côtes de Libye par la GrèceNous sommes choqués par le marché d’esclaves qui s’est mis en place en Libye avec les migrants Africains qui essaient de passer en Europe pour fuir la mort.

Nous sommes choqués parce-que à nouveau des petits enfants et leurs mères se noient au large de Lesbos alors que le camp de Moria rappelle celui de Guantanamo.

Ce sont les conséquences des accords racistes entre l’U.E. et la Turquie et la Libye.
Il faut les annuler! Ce sont les politiques qui ont ouvert la voie à l’extrême-droite et aux fascistes dans toute l’Europe.

Les images d’horreur des marchés d’esclaves migrants Africains en Libye, retransmis par le CNN ont choqué des millions de gens. Depuis 2015, quand l’U.E. a signe l’accord avec la Turquie pour bloquer le chemin des Balkans et fermer le passage par la mer Egée, des milliers d’Africains qui fuyaient ont été poussés vers le passage le plus dangereux vers l’Europe, des cotes de Libye vers l’Italie. Et dans les iles de la mer Egée des milliers de réfugiés ont été enfermés dans des camps de rétention, alors qu’il leur a été interdit de rejoindre le continent.

En 2016, 5000 réfugiés se sont noyés et cette années jusqu’à maintenant encore 3000. C’est un lourd impôt de sang sur l’autel des frontières fermées qu’ont signées les gouvernements de l’U.E.

Les gouvernements européens avec l’U.E.ont les mains couvertes de sang, bien avant que, avec leurs accords avec la Libye et la Turquie, ils ne conduisent des milliers de gens a la noyade, quand avec leurs interventions et leur soutien aux dictateurs, ils ont détruit les vies de millions de gens pour faire régner une poignée de multinationales qui pillent les richesses de ces pays.

Mais l’image des 20.000 personnes bloquées en Libye dans des conditions de barbarie absolue, avec des gens qui sont vendus comme esclaves pour 400 euros, a rappelé la barbarie des premières années de l’exportation d’esclaves en Amérique pour travailler dans les plantations. Les viols massifs, la séparation d’enfants de leurs parents, les tortures sont la conséquence réelle de la mise en pratique de l’accord raciste de la honte. L’U.E. soutient des accords avec des gangs armés qui soi-disant représentent le gouvernement de Libye.

Le gouvernement avec son ministre Mouzalas s’est mis d’accord avec les politiques racistes de l’Union Européenne – forteresse, les camps de concentration, les frontières fermées pour les pauvres et ceux qui fuient, avec l’abolition de fait de droit a l’asile et a la libre circulation. Cela a donné l’occasion à la droite et l’extrême-droite de provoquer avec des mobilisations racistes comme avec le maire de Lesbos.

Il est inadmissible que le gouvernement continue à garder ces gens enfermés en prison et dans les iles, alors que l’hiver arrive qui va prendre des vies comme l’année passée.

Il est temps de nous soulever pour mettre fin à l’inhumanité des gouvernements, aux politiques racistes qui ont ramené les marches d’esclaves en Afrique et les Guantanamo dans les iles de la mer Egée.

Πηγή: ΚΕΕΡΦΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 14:32

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.