Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021 22:18

Νέα δώρα για τους “επενδυτές” στο Ελληνικό - Γιώργος Πίττας

Νέα δώρα για τους “επενδυτές” στο Ελληνικό

Γιώργος Πίττας

Σχέδιο νόμου για Ελληνικό και Άγιο Κοσμά έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση με στόχο την διευκόλυνση και επίσπευση της «αξιοποίησης» των δημόσιων χώρων προς όφελος των αρπακτικών της αγοράς και εις βάρος των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Με την «επένδυση» στο Ελληνικό να έχει βαλτώσει αφενός λόγω των αντιδράσεων και των προσφυγών στο ΣτΕ κατοίκων και συλλογικοτήτων αφετέρου λόγω της αποχώρησης «συνεπενδυτών» και λόγω μη εξεύρεσης κεφαλαίων από τον βασικό επενδυτή, τα άρθρα του νομοσχεδίου έχουν στόχο να διευκολύνουν και να κρατήσουν ζωντανή την επένδυση της Lamda.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μια σειρά από ρυθμίσεις και διατάξεις που παρακάμπτουν μια σειρά από πολεοδομικούς όρους και κανόνες για να «λυθούν τα χέρια» του επενδυτή, διατάξεις για τη διαδικασία εισφοράς εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την «Ελληνικό ΑΕ», διατάξεις που αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο του «επενδυτή», διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα διενέργειας πρόδρομων και αυθαίρετων εργασιών στο ακίνητο από τον φορέα της επένδυσης, δημιουργώντας κλειστές πόλεις και αποκλείοντας την δημόσια πρόσβαση στην παραλία.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ευρεία Επιτροπή για την σωτηρία του Ελληνικού»: «Με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Σύμβαση…

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ παίρνει όλα τα φιλέτα. Στην παράκτια ζώνη παίρνει πολύ περισσότερα από το 30% που προβλέπει η σύμβαση. Είναι εντυπωσιακό ότι από την παράκτια ζώνη παίρνει τους ανοικτούς χώρους εκεί που επρόκειτο να κτιστεί το ένα ξενοδοχείο με την ΤΕΜΕΣ. Ακόμη εντυπωσιακό είναι ότι δεν παίρνει την ζώνη εκμετάλλευσης ΑΑ1.1 η οποία προορίζεται για το Καζίνο».

Το τρίτο άρθρο προβλέπει την ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. «Ο αγοραστής θα αγοράσει μία εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 915.000.000, πληρώνοντας μόλις 905 εκ και αυτά σε βάθος 10ετίας».

Στο τέταρτο άρθρο, «σκοπός της διάταξης είναι η ανέγερση νέου εμπορικού κτιρίου «Sales Center». Επίσης η ανακατασκευή - επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης του εργοταξίου του ΜΠΕΑ. Σκοπός της ρύθμισης είναι να φανεί η Lamda ως ιδιοκτήτης, ώστε να μπορέσει να αντλήσει από τον κοσμάκη νέο ομολογιακό δάνειο».

Στο πέμπτο άρθρο «Προβλέπονται νέες χρήσεις με έμφαση στην κατοικία αλλά κυρίως συνοπτικές και παράνομες διαδικασίες αδειοδότησης όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες και κυρίως την περιβαλλοντική αξιολόγηση…»

Εργατική Αλληλεγγύη

 

Δελτίο Τύπου της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού

"ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.03.2021

Κριτική προσέγγιση του νομοσχεδίου:

Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ)

και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

Όπως είναι γνωστό προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση του 70% των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και επιλέχθηκε ως ανάδοχος η Lamda Development, με το ευτελές αντίτιμο των 915εκ. €, τα οποία θα καταβληθούν σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέχρι σήμερα έχει μεταβιβαστεί μόνο το δικαίωμα χρήσης διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΜΠΕΑ. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 €.

Στις 7.1.2013 εξεδόθη η ΚΥΑ υπ’ αριθμ.225/7.1.2013 (ΦΕΚ Β. 15/10.1.2013) με την οποία μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του ΜΠΕΑ. Η ΚΥΑ αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 234/24-4-13 (ΦΕΚ Β 1020) εν όψει συζήτησης προσφυγής της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού στο ΣτΕ και εξαιρέθηκαν από την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ ο αιγιαλός και η παραλία.

Στη συνέχεια υπεγράφη η από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών που αφορά το 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία εκλαμβάνει ότι παραχωρούνται στον αγοραστή το δικαίωμα επιφανείας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του ΜΠΕΑ.

Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν ικανοποιηθούν 11 αναβλητικές αιρέσεις εκ των οποίων η υπ’ αριθ. (iv)προβλέπει τη διανομή του Ακινήτου σύμφωνα με:

(α)ένα διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αγοραστή, του Πωλητή και του Ελληνικού Δημοσίου,

(β) με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α) και

(γ) τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α) ή άλλες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2 (iii), βάσει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του πρώην Αεροδρομίου και σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας της Παράκτιας Ζώνης (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η ικανοποίηση της παραπάνω αναβλητικής αίρεσης

Με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Σύμβαση:

α) Διανομής Ακινήτου και

β) Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου ΜΠΕΑ ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να τα παραχωρήσει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και μέσω αυτής στον Αγοραστή

α) Διανομή Ακινήτου

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ παίρνει όλα τα φιλέτα.

Στην παράκτια ζώνη παίρνει πολύ περισσότερα από το 30% που προβλέπει η σύμβαση. Είναι εντυπωσιακό ότι από την παράκτια ζώνη παίρνει τους ανοικτούς χώρους εκεί που επρόκειτο να κτιστεί το ένα ξενοδοχείο με την ΤΕΜΕΣ. Ακόμη εντυπωσιακό είναι ότι δεν παίρνει την ζώνη εκμετάλλευσης ΑΑ1.1 η οποία προορίζεται για το Καζίνο.

β) Σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου ΜΠΕΑ

Η σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας επικαλείται το άρθρο 305 ν. 4378/2020 (Πτωχευτικού Κώδικα) που αλλάζει την ουσία του ν.3986/2011 για το λεγόμενο δικαίωμα επιφανείας, επεκτείνοντας το δικαίωμα αυτό σχεδόν στα όρια της πλήρους κυριότητας.

Δικαίωμα επιφανείας σημαίνει κυριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εν προκειμένω για 99 χρόνια και μετά περιέρχονται έδαφος και τυχόν κτίσματα στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 305 ν.4378/2020

Α) μπορεί να γίνει κατάτμηση από τον επιφανειούχο – επενδυτή χωρίς τη συναίνεση του ελληνικού δημοσίου

Β) Σε περίπτωση σύστασης εμπράγματου δικαιώματος τρίτου επί του δικαιώματος επιφανείας, απαιτείται η συναίνεσή του.

Έτσι μπορούν να κατοχυρωθούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του αναδόχου του καζίνο, αλλά και να πωληθούν εκτάσεις για τις οποίες ο Αγοραστής δεν έχει πλήρη κυριότητα.

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας.

Ενώ οι όροι της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία η οποία στη συνέχεια θα κυρωθεί με νόμο - οι «πρόδηλες παραδρομές» τροποποιούνται μόνο με έγγραφη συμφωνία

Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, μεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, οπότε επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα της κυρούμενης Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας.

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ιδιοκτησίες που περιέρχονται με την κυρούμενη Σύμβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., αυτοδίκαια παύουν να αποτελούν δημόσια κτήματα και διαγράφονται οίκοθεν από το Κτηματολόγιο Δημοσίων Κτημάτων, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 98 του π.δ.284/1988 (Α' 128).

Άρθρο τρίτο

Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε»

Ακολούθως, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει σε μεταβίβαση των εν λόγω εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. προς πλήρη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διά εισφοράς σε είδος, σύμφωνα με τη διαδικασία των ακόλουθων παραγράφων.

Η αξία των μεταβιβαζόμενων εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 911.200.000).

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 915.000.000),

Το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα μεταβιβαστεί έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., όπως αυτό προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία, και ορίζεται στο άρθρο 3.1.

Δηλ. ο αγοραστής θα αγοράσει μία εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο €915.000.000 πληρώνοντας μόλις 905 εκ και αυτά σε βάθος 10ετίας

Άρθρο τέταρτο

Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό

Πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής του δύναται να ξεκινήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ), και με δικές του δαπάνες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, τις εξής ενέργειες:

1.την εντός ανέγερση νέου κτιρίου μετεγκατάστασης σωματείων ατόμων με αναπηρία (ΚΦ1.1-ΚΑ),

2.την αποκατάσταση του Νεωτέρου Μνημείου – Υποστέγου Γ της Πολεμικής Αεροπορίας,

3.την υλοποίηση ενός τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων (“MINI PARK”). Αυτή είναι μία ελάχιστη πράσινη έκταση στο πάρκο δίπλα στις πολεοδούμενες εκτάσεις.

Σκοπός της διάταξης είναι η ανέγερση νέου εμπορικού κτιρίου «Sales Center».

Επίσης η ανακατασκευή - επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης του εργοταξίου του ΜΠΕΑ.

Σκοπός της ρύθμισης είναι να φανούν ως ιδιοκτήτες, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν από τον κοσμάκη νέο ομολογιακό δάνειο.

Άρθρο πέμπτο

Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020

Προβλέπονται νέες χρήσεις με έμφαση στην κατοικία αλλά κυρίως συνοπτικές και παράνομες διαδικασίες αδειοδότησης όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες και κυρίως την περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του κατά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.

Εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Οι περιφράξεις αφορούν τις παράνομα ρυμοτομημένες εκτάσεις του Πάρκου.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώ αναμένονται οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις προσφυγές που έχουν καταθέσει μέλη της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού και άλλοι πολίτες εναντίον τριών ΚΥΑ, που αφορούν την παράνομη ρυμοτόμηση στις Ζώνες Ανάπτυξης και στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το επίδικο νομοσχέδιο επικαλείται την καταγραφή στο Κτηματολόγιο των παρανομιών που προβλέπουν οι ΚΥΑ μαζί με τις μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Βάσει φωτογραφικής διάταξης που «παρεισέφρησε» στο (αντι)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του περασμένου Μαΐου".

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021 22:36

Προσθήκη σχολίου

Το e la libertà.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό φασιστικό περιεχόμενο ή σχόλια μη σχετικά με το κείμενο.